Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Akuls Pēteris

Raksta ID: 789
Atjaunināts: 17 janvāris, 2024

Ārsts, Rēzeknes Goda pilsonis
Dzimis 1938.gada 12.maijā Balvu rajona Bērzpils pagasta Golvaros. Pēc Golvaru četrgadīgās pamatskolas beigšanas Pēteris mācās Bērzpils vidusskolā, kuru absolvējis 1957.gadā un iestājies Rīgas Medicīnas institūtā. Beidzot institūtu 1963.gadā Pēteris Akuls tika norīkots darbā par neirologu uz Rēzekni. Te viņš strādāja gan kā ārstējošais ārsts slimnīcā un poliklīnikā, gan vadošos amatos. Izgājis arī galveno ārstu kursus Kazaņas ārstu kvalifikācijas celšanas institūtā 1970.gadā.

1973.gadā pēc četru mēnešu ilgu kvalifikācijas kursu iziešanas Ļeņingradā, Pēteris Akuls ieguva bērnu neirologa specialitāti un līdz 2008.gadam strādāja abās specialitātēs gan Rēzeknes slimnīcā, gan poliklīnikā. No 2001.gada līdz 2008.gadam darbojās kā prakses ārsts neiroloģijā un bērnu neiroloģijā. No 2008.gada strādā kā ārsts konsultants bērnu neiroloģijā Rēzeknes slimnīcā. No 1996.gada līdz 2008.gadam konsultēja pacientus arī Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”. 2015.gada sākumā pārtrauca praktizējošā ārsta darbību un aizgāja pensijā.

Paralēli darbam no 2003.gada viņš pasniedz neiroloģijas pamatus Rēzeknes augstskolā topošajiem pedagogiem – logopēdiem un speciālo skolu skolotājiem.

No 1969.gada līdz 1973.gadam Pēteris Akuls bija Rēzeknes slimnīcas galvenā ārsta vietnieks poliklīnikas darbā, pēc tam līdz 1975.gadam – organizatoriski metodiskajā darbā. 1980.gadā ieguvis pirmo kategoriju specialitātē, 1985.gadā – augstāko kategoriju, un jau neatkarīgās Latvijas laikā nokārtoti eksāmeni un iegūti sertifikāti neiroloģijā un bērnu neiroloģijā. Publicējies žurnālā „Latvijas Ārstu žurnāls”, piedalījies ar referātu Starptautiskajā Baltijas valstu neirologu kongresā. Popurālzinātniski raksti par neiroloģiskām tēmām publicēti LKC izdevumā „Tāvu zemes kalendārs”- 1998., 2003.,2010., 2012., 2013., 2015. un 2016.gada izdevumos. 2013.gadā Rēzeknes Augstskola izdevusi P.Akula grāmatu "Neiroloģija un neiroķirurģija Rēzeknē". 2014.gadā izdota grāmata "Rēzeknes poliklīnikai 50".

P.Akuls ir bijis arī divu sasaukumu Rēzeknes pilsētas domes deputāts – pirmo reizi Latvijas PSR laikā un otro – 1990./1991.gadā kā Tautas frontes atbalstīts deputāts, vadījis veselības aprūpes un Sociālo lietu komisiju. Vairākus gadus Pēteris Akuls bijis Rēzeknes pilsētas Zinību biedrības medicīniskās sekcijas priekšsēdētājs, Rēzeknes ārstu biedrības zinātniskais sekretārs, Rēzeknes slimnīcas biedru tiesas priekšsēdētājs, piedalījies civilās aizsardzības un sanitārās izglītības darbā. Trīs reizes viņš bijis slimnīcas goda plāksnē un divas reizes Rēzeknes pilsētas goda plāksnē.

2010.gadā Pēterim Akulam piešķirts Rēzeknes pilsētas augstākais apbalvojums - Rēzeknes Goda pilsonis.

Sieva – Leontīne Apšeniece Akula – mediķe, bērnu dzejniece. Ir meita Ingūna, trīs mazbērni un trīs mazmazbērni.

Miris 2024.gada 7.janvārī.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: P.Akuls ar dzīvesbiedri saņemot Goda pilsoņa nosaukumu 2010.gada 18.novembrī; P.Akuls 1999.gada oktobrī; P.Akuls absolvējot Bērzpils vidusskolu 1957.gadā un kā RMI students; tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā 2011.gada janvārī ar Bērzpils novadniekiem un bibliotēkas darbiniecēm

Raksta ID: 789
Atjaunināts: 17 janvāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2678
Ievietots:: 20 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 janvāris, 2024 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrovs Jānis
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Bondars Edgars
b Bozovičs Antons
b Dzenītis Jānis
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kaluga Imants
b Kazinovskis Andris
b Keišs Pēteris
b Krasnais Vilberts
b Kuļša Regīna
b Kuļšs Vitālijs
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Logins Henrihs
b Ločmelis Vincents
b Lāce Palmīra
b Matīss Valdis
b Olekšs Kazimirs
b Paidere Irēna
b Pastars Edgars
b Polfanders Ludvigs
b Pušpurs Aldis
b Sudarovs Jānis
b Sīlis Teodors
b Upītis Gunārs
b Šaicāns Ainis
b Šaicāns Voldemārs
b Šķirmants Jānis
b Šļakota Kazimirs
b Āze Anna