Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zuša Rasma

Raksta ID: 786
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012

Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1949. gada dziļajā ziemā. Bērnību atceras kā dziesmām bagātu, jo mammai bija brīnišķīga balss, viņa dziedāja, ikdienas darbus darot. Arī tēvam bija skaista un spēcīga balss, tādēļ radu saietos notika varena sadziedāšanās.

Pirmie skolas gadi Rasmai pagāja Skujetnieku pamatskolā, vēlāk mācījās Eglainē, pēc tam Bērzpils vidusskolā. Eglainē gan kori, gan ansambļus vadīja izcilā mūzikas skolotāja Alīna Matīsa, kura visus prata aizraut ar dziesmu un tajā skaitā bija arī Rasma. Tādēļ no dziesmas nešķīrās, arī studējot Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē. Tur bija savs grupas meiteņu ansamblis, kuru vadīja Guna Zeltiņa.

Jau strādājot Eglaines skolā, Rasma dziedāja vokālajā ansamblī, arī korī. Kad skolā uz mēģinājumiem sapulcējās Beņislavas sievas un sāka dziedāt latgaliešu dziesmas, Rasmu sajūsmināja to sulīgais un skaistais skanējums, tādēļ ar prieku pievienojās dziedātāju pulkam un drīz vien apguva veselu bagātību – senās latgaliešu dziesmas, kuras pirms tam zināja pavisam nedaudz. Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī darbojoties apguva plašu repertuāru un kopā ar ansambli dziedāja gan savā pusē, gan dažādās Latvijas vietās. Piedalījās Dziesmu svētkos, folkloras festivālos „Baltica”, pasākumos Brīvdabas muzejā, Doma laukumā, Vērmaņdārzā, Dzegužkalnā un citur.

Rasma Zuša izaudzinājusi četrus dēlus un meitu. Eglaines pamatskolā māca latviešu valodu un literatūru un ir direktora vietniece izglītības jomā. 2005. gadā ieguvu maģistra grādu skolvadībā. Rasma saka: "Latgale, skola un dziesma – trīs vadmotīvi manā dzīvē”.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Rasma Zuša ar Antu Rugāti un Beņislavas etnogrāfisko ansambli (pirmā no kreisās puses)

 

Raksta ID: 786
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1865
Ievietots:: 10 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna