Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zizlāne Līga

Raksta ID: 785
Atjaunināts: 10 decembris, 2010

Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja.

Dzimusi Alūksnes pilsētā 1956. gada 23. jūnijā, bet bērnība pagājusi Balvu rajona Vecumu pagasta „Borisovā”, kas ir Līgas mātes dzimtā puse. Jau pirms skolas gaitām māte mācījusi mazo Līgu dziedāt daudzas dziesmas. Tās parasti tikušas izdziedātas ganos un dziesmu tematika bijusi dažāda – karavīru, ganu, precību, Mārtiņu, Lieldienu dziesmas. Kad Līga iemācījusies rakstīt, visu dziesmu vārdi tikuši sarakstīti kladēs – sanācis diezgan daudz. Mācījusies Līga Mežvidu astoņgadīgajā skolā. Jau no ceturtās klases sākusi dziedāt korī, bet piektajā klasē - meiteņu ansamblī. 1971. gadā beigusi pamatskolu un iestājusies Malnavas sovhoztehnikumā. Te Līga dziedājusi korī un paralēli meiteņu ansamblī. No 1971. gada līdz 1974. gadam, kamēr mācījusies sovhoztehnikumā, ar koncertprogrammām apbraukāta teju visa Latvija , viesojoties gandrīz visos Latvijas sovhoztehnikumos. Pēc Malnavas sovhoztehnikuma beigšanas Līga sākusi strādāt kolhozā „Boļševiks”, pēc tam kolhozā „Silaine” un tad atkal kolhozā „Liepari”. Šai laikā bijuši daudzi piedāvājumi dziedāt, sākusi dziedāt sieviešu ansamblī, taču tas drīz pēc tam pārstājis darboties.

Kad Līga 2003. gadā kļuvusi par bezdarbnieci, ticis piedāvāts dziedāt Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī. Sākumā šķitis neierasti atsākt dziedāt pēc tik daudzu gadu pārtraukuma, bet ir iepaticies un Līga etnogrāfiskajā ansamblī dzied vēl joprojām.Foto no personīgā arhīva: Malnavas meiteņu ansamblis 1994.gadā (Līga trešā no kreisās puses) un Meteņdienas ķekatnieki (Līga pirmā no kreisās puses)

 

Raksta ID: 785
Atjaunināts: 10 decembris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1836
Ievietots:: 10 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 10 decembris, 2010 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna