Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Metene Valentīna

Raksta ID: 782
Atjaunināts: 12 septembris, 2022

Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1932. gada 15. decembrī Lazdukalna pagasta Roznieku ciemā Veronikas un Jāņa Plešu ģimenē kā otrā meita četru bērnu ģimenē. Mācījās Skujetnieku pamatskolā, toreiz skolā bijušas sešas klases. Vidusskolu pabeidza vakarskolā.

Dziedāt Valentīna sāka jau bērnība, kad gājusi pie saimnieka ganos. Lai īsinātu laiku, notikusi sadziedāšanās ar kaimiņu ganiem. Darba gaitas Valentīnai sākušās kolhozā „1. Maijs”, kas vēlāk pārdēvēts par „Varoni”. Te trīs gadi nostrādāti par slaucēju, strādāja arī par piena savācēju un kādu laiku vietējā krejotavā. No 1955. gada viņa strādāja Vectilžas pamatskolā par pavāri. Te arī satikusi savu nākošo dzīvesdraugu Zemvaldi Meteni, kas strādāja tai pašā skolā par skolotāju. 1956. gadā Valentīna un Zemvaldis apprecas. Strādājot skolā Valentīna piedalījās pašdarbībā. Kad dramatiskajā kolektīvā iestudēja Blaumaņa lugu „Skroderdienas Silmačos”, Valentīna tēloja Zāru. Šī loma bijusi īpaši mīļa, jo bija daudz jādzied. 

1959. gadā ģimene mainīja dzīvesvietu un pārcēlās uz dzīvi Lazdukalnā. Te Valentīna strādāja Eglaines pamatskolā par grāmatvedi. Sāka dziedāt Beņislavas korī, ar kuru piedalījās dažādos koncertos, rajona un Rīgas Dziesmu svētkos. Atmiņā Valentīnai palika kādi rajona Dziesmu svētki, kad dalībnieki jau iepriekšējā dienā atbrauca uz Balviem, bet pie dziedāšanas tā arī netika, jo sācis ļoti stipri līt un Dziesmu svētki tā arī nenotika. Valentīna dziedāja arī sovhoza vokālajā ansamblī skolotājas Alīnas Matīsas vadībā. 1965. gadā Valentīna tika ievēlēta par deputāti un sāka strādāt ciema padomē par sekretāri. Vēl strādāts Balvu Apdrošināšanas aģentūrā par apdrošināšanas aģenti. Kad Lazdukalnā atvēra jauno veikalu, Valentīna ar māsu Lūciju sāka strādāt par pārdevējām, un te nostrādāti septiņi gadi. Tad atkal pieci gadi strādāja par apdrošināšanas aģenti Balvu apdrošināšanas aģentūrā. 1987. gadā Valentīna aiziet pensijā, bet jau būdama pensijā, strādāja par auklīti Eglaines pamatskolas internātā.

Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī Valentīna dzied no tā pirmsākumiem 1987. gadā. Ar ansambli dziedāts gan pašu mājās, gan apbraukāta teju vai visa Latvija. Dziesma un dziedāšana Valentīnai ir mīļa no bērnības, un tā pavada viņu visu mūžu.

Mirusi 2022.gada 12.augustā


Foto no personīgā arhīva

Raksta ID: 782
Atjaunināts: 12 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1684
Ievietots:: 09 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 septembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna