Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Akmentiņa Līvija

Raksta ID: 781
Atjaunināts: 09 decembris, 2010
Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja.

Dzimusi 1951. gada 24. februārī Lazdukalna pagasta Stērnieku ciemā Antona un Annas Tutiņu ģimenē. Vēl Līvijai ir dvīņu brālis Jānis un jaunākais brālis Pēteris. Pēc 14 gadiem ģimene pārceļas uz dzīvi Lazdukalna pagasta Rūbāniem, kur ir mātes dzimtā puse. Sasniedzot skolas gadus, Līvija sāk mācīties Eglaines pamatskolā un pēc tās beigšanas mācības turpina Bērzpils vidusskolā. Gadu nostrādājusi padomju saimniecībā „Lazdukalns” par sporta metodiķi Līvija turpina mācības Valmieras 36. profesionāli tehniskajā skolā, kur apgūst elektronskaitļojamo mašīnu operatora profesiju. Pirmā darbavieta pēc skolas beigšanas ir Skaitļojamo mašīnu stacija Balvos. Kādu laiku strādā par grāmatvedi Balvu 11. ceļu būvniecībā, līdz darba gaitas Līviju atved atpakaļ uz Lazdukalnu, kur kādu laiku strādā par kluba vadītāju un tad Bērzpils veikalā par pārdevēju. Sanācis strādāt arī par kontrolasistenti padomju saimniecībā „Lazdukalns”, tad strādājusi Eglaines pamatskolā par tehnisko darbinieci. Tagad Līvija ir bezdarbniece.

Līvija ir uzaugusi muzikālā ģimenē - tēvs taisījis cītarus, brālis Pēteris bijis muzikants. viņš daudzus gadus spēlējis vietējā estrādes ansamblī. Pati Līvija dziedājusi Beņislavas korī jau no astotās klases, līdz koris beidzis pastāvēt skolotājas Ainas Matīsas vadībā, tad Lazdukalna vokālajā ansamblī skolotāja Pētera Sudorova vadībā. Vēl Līvija dziedājusi Balvu ceļu daļas estrādes un vokālajā ansamblī, Balvu kultūras nama vokālajā ansamblī un kultūras nama korī Vitolda Dreimaņa vadībā. Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī Līvija dzied no 1988. gada.

Foto no personīgā arhīva: Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis uzstājoties Ķelmē 2010.gadā (Līvija ceturtā no kreisās puses)
Raksta ID: 781
Atjaunināts: 09 decembris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1922
Ievietots:: 08 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 09 decembris, 2010 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna