Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)

Raksta ID: 78
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012

Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" dziedātāja un tautasdziesmu teicēja.

Dzimusi 1912.gadā Viļakas "Keišos" daudzbērnu ģimenē. Jau no bērnības Tekla ar māsām dziedājušas baznīcas korī. Kopā ar mammu Mariju Bratuškinu, kura arī bija liela dziedātāja, visas māsas gāja dziedāt psalmus pie visiem kaimiņiem, maija vakaros dziedāja pie krustiem ceļmalās. Pusaudzes gados Tekla iesaistījās Viļakas katoļu jauniešu pulciņā, kur spēlēja teātri, vēlāk bija sufliere. Brālis Mateušs Bratuškins mācījies konservatorijā, bet visu izjaucis karš un Sibīrija

Teklas darbošanās folkloras ansamblī aizsākās 1985.gadā, kad Viļakas vidusskolas skolēni skolotājas Lūcijas Bondares vadībā sāka interesēties par vecmāmiņu dziedātajām tautasdziesmām. Viņas mazdēls ierakstījis magnetafona lentā Anneles Bondares dziedātās kāzu apdziedāšanas dziesmas. Tekla paklausījusies un teica: "Es arī tā varu dziedāt". Lai tie nebūtu tikai tukši vārdi, sanāca kopā vairākas "Ilziņu" sievas - Mihalīna Šaicāne, Anna Dubkeviča, Stefānija Brokāne, Helēna Medne un Tekla. Sāka dziedāt tās dziesmas, kuras bija iemācījušās no savām vecmammām, mammām. Vēlāk mums piepulcējās arī citas sievas un tā radās jau etnogrāfiskais ansamblis jau ar trīspadsmit dziedātājām. Tālāk sekoja tikšanās ar folkloras vācējiem un pētniekiem un tautasdziesmu pierakstīšana. Pirmo pārsteigumu Latvijai sagādāja Ilziņu ciema dziedātāju piedalīšanās 1986. gada 31. oktobrī Kr. Barona dienā.

Tekla Šaicāne ada cimdus, zeķes, tamborē. Pēc pirmā folkloras festivāla "Baltica" sāka adīt mazus, mazītiņus sarkanbaltsarkanus suvenīrcimdiņus, ko dāvināt ciemiņiem. Mājās cepa arī maizīti

Tekla Šaicāne mirusi 2007. gadā un apglabāta Viļakas katoļu kapsētā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Veinas arhīva
Raksta ID: 78
Atjaunināts: 06 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2158
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 06 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna