Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jermacāns Pēteris

Raksta ID: 778
Atjaunināts: 15 augusts, 2022

Tautas muzikants, pašdarbnieks, Beņislavas etnogrāfiskā ansambļa muzikants, garīgo dziesmu dziedātājs

Dzimis 1949. gada 9. decembrī Antonijas un Staņislava ģimenē kā viens no trim dēliem. Vēl ir dvīņu brālis Jānis un brālis Aldis. Mācījies Aizupes četrgadīgajā pamatskolā, tad mācības turpina Rugājos. Pēc astoņgadīgās skolas beigšanas mācības turpina Jaungulbenes profesionāli tehniskajā skolā un apgūst traktorista profesiju. Pēc skolas beigšanas uzsāk darba gaitas Lazdukalna sovhozā kā mehanizators. 1971. gadā Pēteris apprecas. Dažus gadus Pētera darba vieta ir Balvu PMK, kur strādā uz daudzkausu ekskavatora. Tad atgriežas atpakaļ Lazdukalna sovhozā, kur arī strādā līdz tā likvidācijai deviņdesmito gadu sākumā. 2009. gadā Pēteris 60 gados aiziet priekšlaicīgajā pensijā.

Pēteris audzis muzikālā ģimenē - māte Antonija spēlējusi uz cītara un bungām, tēvs uz garmoškas. Tēvs parasti slēdzis garmošku skapī, lai mazais Pēteris nesalauztu, bet, kad tēva nav bijis mājās, māte devusi garmošku puikam, lai tik spēlē. Māte un tēvs, vēlāk arī pievienojies Pēteris, spēlēja sava ciema Lekstes kapelā. Tika spēlēts ballītēs, kāzās, dzimšanas dienās, talkās un citos saietos. Būdams pensijā Pēteris aktīvi piedalās Lazdukalna pagasta pašdarbībā, darbojas dramatiskajā kolektīvā „Zibsnis”. Priecējot lazdukalniešus, viņš atveidojo komiskus, spilgtus personāžus dažādos skečos.

Tā kā Beņislavas etnogrāfiskajam ansamblim bija vajadzīgs muzikants, kas piespēlē uz akordeona, tad 2010. gada sākumā Pēteris tiek uzaicināts spēlēt akordeonu Beņislavas etnogrāfiskajā ansamblī.

Pēteris Jermacāns ir viens no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējiem. Viņš ar Benislavas etnogrāfisko ansambli reizi nedēļā maija mēnesī dzied pie Benislavas, Slavītu, Mastarīgas krucifiksiem un krucifiksa Augustovas baznīcas dārzā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: ar mazmeitu Andu un meitu Sarmīti

Raksta ID: 778
Atjaunināts: 15 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2165
Ievietots:: 08 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Tautas muzikanti
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna