Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keiša Aija

Raksta ID: 773
Atjaunināts: 12 augusts, 2022

Tautas muzikante, Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dalībniece, rokdarbniece
Dzimusi 1972.gada 28.jūlijā Marijas un Henrika Circeņu ģimenē Baltinavas pagasta Kašos.
Mācījusies Baltinavas vidusskolā, pēc 12.klases aizgājusi mācīties uz Cēsu medicīnas skolu. Skolu absolvēja, bet apprecējās ar kaimiņu puisi un atgriezās dzimtajās mājās, kur dzīvo arī šobrīd. 2007.gadā, kad nomira vīrs, Aija sāka meklēt darbu, un sāka strādāt par pārdevēju zemnieku saimniecībā "Avots". Pēc astoņiem gadiem viņu paaicināja strādāt uz SIA “Pietālava”, kur tāpat turpināja strādāt par pārdevēju. No darba bija spiesta aiziet veselības dēļ. Tā no 2017.gada dzīvo mājās un, kā saka Aija - "veltu sevi saviem četriem vaļaspriekiem". Izaudzināti trīs bērni.
Tautas muzicēšana. Akordeona spēli Aija Keiša apguva pašmācības ceļā no 13 gadu vecuma. Jau skolas gados Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Antoņina Logina paaicināja viņu spēlēt etnogrāfiskajā ansamblī. Te viņa darbojas joprojām. Aija vēl tagad atceras savu pirmo tālāko braucienu 1989.gadā uz Valmieru. Strādājot maiņu darbu, ne vienmēr bija iespēja piedalīties visos etnogrāfiskā ansambļa pasākumos, toties tagad gan to var atļauties. Ar etnogrāfisko ansambli piedalījusies arī divu prezidentu - Gunta Ulmaņa un Valda Zatlera sagaidīšanā Baltinavā.
No 2004.gada Aija spēlēja Baltinavas lauku kapelā kopā ar Andreju Rancānu, Lūciju un Jāzepu Keišiem. Andrejs Rancāns tolaik Aijai iemācīja spēlēt polkas un tagad no viņa pārmantotās un saglabātās "Aizpiļs kolna polka", "Baltinavas polka", "Trakā polka" un "Apiņu polka" ir liela vērtība un joprojām ir Aijas repertuārā. Kopā ar kapelu uzstājusies dažādos pasākumos Baltinavas kultūras namā, kāzās, folkloras festivāla „Baltica” sarīkojumos.
2018.gadā Aiju uzaicināja muzicēt grupā "AMMA" no Briežuciema, kuru labprāt aicina spēlēt jubilejās, pasākumos un tautas muzikantu saietos. Dāmas muzicējušas arī Eiroreģiona "Pleskava - Livonija" dienā Rugāju novadā (2019).
Tāpat Aiju bieži aicina uzstāties individuāli. Viņa pabijusi muzikantu saietos Vectilžā, Pušmucovā, Salnavā, Litenē, Gaigalavā, Žīguros, Ilzeskalnā, Kubulos, Rugājos, arī Sēļu pagastā (Mazsalacas novads). 2019.gadā Aiju aicināja ielīgot Jāņus arī Administratīvā rajona tiesā (Rīga), kur strādā viņas meita.
Aiju labprāt aicina muzicēt arī Iveta Gabrāne pasākumos "Satiec savu meistaru" gan Baltinavas muzejā, gan citās vietās.
Daiļdārza iekopšana. Pēc automašīnas iegādes un mājas piebraucamā ceļa uzbēršanas, 2011.gadā tika uzsākta daiļdārza iekopšana un mājas apkārtnes labiekārtošana. Tagad Aija katru gadu cenšas sakopt kādu sētas  stūrīti,  ierīkojot  kaut  ko  jaunu. "Siltumi"  iepriecina gan ar izrakto dīķi, gan iestādītajām tūjām un citiem daudzveidīgajiem skujeņiem, gan puķu upi un koka dekoratīvajiem elementiem. Viņa labprāt ieklausās Baltinavas daiļdārznieces Ināras Daukstes ieteikumos, kurus pēc tam neatlaidīgi realizē.
Par sakopto sētu Pateicības rakstus Aija saņēmusi vairākkārt, bet par nozīmīgāko uzskata dalību konkursā "Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2019", kur viņa saņēma Pateicību par veiksmīgi izmantotu reljefu un daudzveidīgi, augstvērtīgi apzaļumotu, praktiski iekārtotu plašo dārzu lauku sētā “Siltumi”.
Pērlīšu rotu darināšana. Pērļošanu Aija uzsāka pateicoties Baltinavas Paaudžu centrā rīkotajām meistarklasēm. Aizgāja paskatīties un saprata, ka "pērļošana ir mana". Aijai pārsvarā top brošiņas, t.i., pērlīšu izšūšana uz filca. Pērļu brošiņu izstādes bijušas Briežuciemā un Baltinavā. Briežuciemā Aija arī vadījusi meistarklasi zviedru tūristiem, kad tie apmeklēja Briežuciema tematisko amatu meistaru ciemu.
Plecu lakatu aušana rāmī. 2018.gada pavasarī Aija aizbrauca uz akcijas "Satiec savu meistaru" pasākumu Briežuciemā - apskatīt lakatu aušanu rāmī. Atkal iepatikās un viņa ķērās pie šīs amatu prasmes tālākas apguves. Šobrīd (2021.gada jūnijs) jau tapuši vairāk kā 70 lakati. Ievērību iemantojušas Aijas plecu lakatu izstādes, kuras tagad seko viena otrai - Baltinavas muzejā un bibliotēkā, Kārsavā, Tilžā, Medņevā. Bet pirmā izstāde gan notikusi Lielvircavā, netālu no Jelgavas 2019.gadā.
Aija Keiša ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus viņa uzsāka jau no mazām dienām, kad gāja līdzi mammai Marijai Circenei, kura vadīja dziedāšanu. Tagad visbiežāk dzied kopā ar māsu Anitu Kašu, ir dziedājušas pat divatā.
2017.gadā Baltinavā notika raidījuma "Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku" ierakstīšana un mūziķis dienu pavadīja Aijas "Siltumos", lai tuvāk iepazītu Ziemeļlatgales Baltinavas apkārtnes izloksni.
2012.gadā Aija Keiša bija Baltinavas novada Gada cilvēks kultūrā, bet 2019.gadā viņai tika piešķirta goda balva "Baltinavas novada lepnums" un Atzinības raksts par tradicionālās kultūras saglabāšanu. Aija vairākkārt saņēmusi Tautas Mākslas centra un Latvijas Nemateriālā kultūras centra Atzinības rakstus (2008, 2013, 2018), kā arī Kultūras ministrijas Pateicības rakstu 2022.gadā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Keišas foto arhīva: Aija, gatavojoties virtuālajam tautastērpu gājienam (2020); ar ģimeni 2020.gada Ziemassvētkos; ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli Līgo svētkos (2020); ar AMMAm muzikantu saietā Kubulos; lakatu izstāde Kārsavā (2019); pērļu brošiņu izstāde Baltinavas bibliotēkā; "Siltumu" dārzs (2020)

Raksta ID: 773
Atjaunināts: 12 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2640
Ievietots:: 02 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji
folder Personības -> Amatu meistari -> Rokdarbnieces


Citi raksti šajā sadaļā
b Boldāns Jāzeps
b Bukša Marija
b Circens Alfrēds
b Džigurs Voldemārs
b Erciks Staņislavs
b Jermacāns Pēteris
b Keiša Lūcija
b Keišs Aigars
b Keišu ģimene
b Krakops Zintis
b Lazdiņš Jānis
b Lazorenko Nikolajs
b Logins Jānis
b Ločmelis Aleksandrs
b Ločmelis Vitālijs
b Mednis Alberts
b Mūrmanis Harijs
b Rancāns Andrejs
b Supe Marija
b Supe Vilhelms
b Vancāne Emerita
b Zaremba Jāzeps
b Zelčs Aivars
b Zelčs Eventijs
b Zelčs Rolands
b Šaicāns Ainis
b Čakāns Elmārs