Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keiša Lūcija

Raksta ID: 772
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Tautas muzikante, Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1932.gada 12.janvārī Šķilbēnu pagasta Saucīnes ciemā, bet no gada vecuma dzīvoja Briežuciema pagasta Augstasila ciemā. Kvašņevas pamatskolā pabeidza piecas klases. Lucija piedzima ļoti muzikālā ģimenē. Tēvs bija pieprasīts garmoškas spēlētājs visādos godos. Arī mātes brālis gan pats spēlēja, gan izgatavoja mūzikas instrumentus - kokles, cītarus. Lucija ar brāli Ādamu Punduru paslepus iemācījās spēlēt cītaru, bet brālis arī trīsstūra kokli, akordeonu un garmošku. Septiņu gadu vecumā Lucija jau spēlēja pirmajās kāzās. Tā jau no bērnības viņa kopā ar brāli un krusttēvu muzicēja pa talkām, kāzām, ballītēm, kuras rīkoja pagalmos, šķūņos, birzītēs.
1944.gadā Lucijas mamma apprecējās otrreiz un ģimene pārcēlās dzīvot uz Baltinavas pagasta Slobodu, kur dzīvo joprojām. Te tāpat turpināja spēlēt. Nu jau kapelai pievienojās Jāzeps Keišs, kurš dzīvoja turpat kaimiņos un prata spēlēt vijoli, bungas un basu. 1957.gadā abi apprecējās. Ir izaudzināti pieci bērni. Sākumā Lucija strādāja kā sezonas strādniece lauku brigādē kolhozā „Uzvara”, pēc tam – padomju saimniecībā „Baltinava”. Pensijā no 1982.gada.
Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī Lucija Keiša dzied no pirmās dibināšanas dienas. Var teikt, ka viņa arī bija pirmā tā vadītāja, jo toreizējā Baltinavas padomju saimniecības partijas sekretāre E.Skutele bija Luciju uzrunājusi un mudinājusi savākt apkaimes sievas un arī Baltinavā dibināt etnogrāfisko ansambli. Lucija ne tikai dzied, bet arī visu laiku ir spēlējusi ansamblī cītaru.
Lucija savākusi un nodevusi etnogrāfiskā ansambļa vadītājai vairāk nekā divus simtus kāzu dziesmu. "No saviem un kaimiņu senčiem savāktas jautras un nerātnas apdziedāšanas dziesmas kāzām, kas raksturīgas Ziemeļlatgalei. Tās tagad izmanto etnogrāfiskais ansamblis" - saka Lucija.
Lucijai Keišai ir īpaša nozīme tradicionālās mūzikas saglabāšanā Ziemeļlatgalē, jo cītaru spēlē tautas manierē. Cītara spēle balstās uz dzirdi. Kaut arī pirksti vairs nav tik veikli kā jaunībā, Lucija arvien vēl spēlē cītaru un priecē klausītāju un dejotāju sirdis, un kopā ar bērniem un mazbērniem spēlē Keišu ģimenes kapelā. Tikai pēc skaņas pati iemācījusies stīgot cītaru.
Lucija Keiša ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.  Viņa zina melodijas un vārdus vai visām latgaļu sabiedriskā darbinieka, lēģerī nomocītā priestera P.Apšenieka grāmatās izdotajām garīgajām dziesmām. Lucija ir neaizstājama psalmu (saļmu) dziedātāja. Psalmus viņa dzied jau no septiņu gadu vecuma. Iemācījās dziedāt kopā ar citiem ciema iedzīvotājiem, ejot no mājas uz māju psalmu dziedāšanas laikā rudenī, un tagad tās zina no galvas. Lucija Keiša vada psalmu dziedāšanu bērēs un kapusvētkos Slobodā, Demerovā, Žeikaros, Baltinavā. Bieži aicina arī uz Briežuciemu. Lucija visbiežāk ir dziedājusi kopā ar Baibu Supi, bet dzied arī ar Helēnu Slišāni un Annu Mežali no Slobodas.  Reizēm ir dziedājusi Slobodas kapličā viena pati. Tagad viņai bieži pievienojas meita Velta Mītke.
Lucija kopj un organizē dziedāšanu maija mēnesī pie krusta Slobodā, kurš pastāv jau 200 gadu, Dievmātes Marijas godam. Reizēm gāja dziedāt pie Slobodas kapu krusta, jo tas sanāk tuvāk, bet, ja salasās lielāks pulciņš, tad, protams, pie krucifiksa. Tagad pie krucifiksa dzied kopā ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli
2012.gada janvārī par ilggadēju darbību novada etnogrāfiskajā ansamblī un novada tradicionālā kultūras mantojuma popularizēšanu Lucijai Keišai tika pasniegts Baltinavas novada domes Atzinības raksts. Ar 2016.gada janvāri VVKF padome Lūcijai Keišai piešķīrusi mūža stipendiju

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personigā arhīva: Lucija Keiša; ar vīru Jāzepu un bērniem Anitu, Jāni, Juri un Veltu; ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli (80.gados un 2010); L.Keiša (vidū) Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto)
Raksta ID: 772
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2527
Ievietots:: 02 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Tautas muzikanti
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna