Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāne Helēna

Raksta ID: 765
Atjaunināts: 04 novembris, 2019

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1932.gada 5.maijā ticīgā zemnieku Ievas un Franča Daukstes ģimenē Baltinavas pagasta Surikovas ciemā. Pabeigusi Surikovas četrklasīgo skolu un divus gadus mācījusies Baltinavas septiņgadīgajā skolā. Tēvs un māte bija lieli dziedātāji. Brīvajos brīžos un svētku dienās ģimene kopā dziedāja garīgās dziesmas, kā arī tautas dziesmas. Helēna ar patiku dziedāja gan ganos ejot, gan mācoties skolā. Arī visas talkas toreiz beidzās ar kārtīgu izdziedāšanos un izdancošanos. Tēvs, māte un četri bērni vasarā līnijdroškā, bet ziemā kamanās katru svētdienu brauca uz baznīcu. Baznīcu Helēna apmeklē visu mūžu, arī padomju laikā. Oktobrī, rožukroņa mēnesī, katru dienu skaitīja rožukroni tupēdami uz ceļiem.

Pēc skolām Helēna vispirms strādāja savā saimniecībā, bet kolhozu laikos – lauku brigādē. 1957.gadā viņa apprecējās un pārcēlās dzīvot uz Viborgiem. 1960.gadā jaunā ģimene nopirka māju, pārveda to un uzcēla Baltinavā. Te dzīvo joprojām. Kad 1962.gadā uzcēla Baltinavas internātskolu, Helēna sāka strādāt skolā. Pirmos divus gadus bija apkopēja, pēc tam pierunāja pastrādāt virtuvē par pavāri. Helēna atceras, ka reizēm uz izlaidumu bija jāizcep pat 20 tortes, lai pietiktu visiem bērniem. Lai nopelnītu lielāku pensiju, divus pēdējos gadus pirms tās pastrādāja Silagaiļu govju kompleksā. Bet jau būdama pensijā vēl atgriezās internātskolā un te nostrādāja divus gadus virtuvē. Izaudzinājusi un izskolojusi divus dēlus un meitu

Helēna Slišāne ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Dziedāšana ar pusbalsu" un "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī dzied no 1983.gada. Ir laba dziesmu sācēja un teicēja. Dzied gan altu, gan soprānu. Helēna ir labākā pusbalss pacēlāja bijušajā Balvu rajonā. Helēna ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli piedalījusies daudzos folkloras festivālos, arī „Baltica 2013”. Dziedājušas Brīvdabas muzejā kristību un garīgās dziesmas.

Helēna Slišāne ir arī vadošā psalmu dziedātāja Baltinavas apkārtnē. Dziedāt psalmus viņa iemācījās Surikovas ciemā, jo agrāk rudenī katrā mājā dziedāja psalmus, un kaimiņi gāja viens pie otra. Bet precīzi un pareizi dziedāt psalmas iemācīja etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja Marija Gabrāne, kas nu jau ir mirusi. Pirms psalmu dziedāšanas noskaita Rožukroni (agrāk parasti metās ceļos, tagad vairs nē), tad sāk psalmas. Beigās vēl nodzied dziesmas par konkrētiem vārdiem, piemēram, Miķeļa, Jāzepa, Annas dziesmas. Gadā viņa apmēram 30 dienas velta psalmu dziedāšanai. Parasti Helēna Slišāne dzied kopā ar Felicianu Avišāni un Mariju Svilpi.

No 1956.gada līdz 2004.gadam Helēna Slišāne dziedāja Baltinavas katoļu draudzes korī. Pēc gūžas kaula operācijas korī vairs neatgriezās.

Helēna ir arī laba rokdarbniece. Uz savu 75 gadu jubileju viņa krustdūrienā uzšuva lielu sienas deķi. Tāpat viņas māju rotā daudzi izšūtie spilveni, glezniņas, arī tamborētās sedziņas.

Ar 2019.gada janvāri H.Slišāne ir VKKF Mūža stipendiāte

Mirusi 2019.gada 28.oktobrī, apglabāta Merkuzīnes kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


  Helēna Slišāne (2008); ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli (pirmā no kreisās puses); 80 gadu jubilejas reizē (2012) - visi foto no personīgā arhīva; ar A.Mežali Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto)

Raksta ID: 765
Atjaunināts: 04 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 1936
Ievietots:: 02 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 novembris, 2019 by Admin A.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna