Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vilne Eleonora

Raksta ID: 764
Atjaunināts: 03 novembris, 2016
Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1927.gada 20.septembrī Šķilbēnu pagasta Gabačevā. Ģimenē bija pieci bērni - četras māsas un brālis. Ļoti svētīgi bija vakari, kad visa ģimene sanāca no darbiem un pēc vakariņām svētbilžu priekšā dziedāja garīgās dziesmas. Tās Eleonora dziedāja arī ganos, un dziesmas palika atmiņā uz mūžu. Darba iemaņas un tikumu ieguva tēva saimniecībā, ejot kopsolī ar vecākiem visos darbos.
Mācījās Eleonora Kangaru pamatskolā, Rekavas astoņgadīgajā skolā un Viļakas vidusskolā. Vidusskolu pabeidza 1949.gadā un rudenī sāka strādāt Baltinavas astoņgadīgajā skolā. No 1950.gada līdz 1955.gadam mācījās Rīgas pedagoģiskajā institūta bioloģijas - ķīmijas fakultātē. Skolā vadīja deju kolektīvu, bija deju kolektīvu virsvadītāja Balvu rajonā. 1960., 1965., 1967.gadā kopā ar skolēniem piedalījās skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā.
1969.gada rudenī Eleonora Vilne sāka strādāt Baltinavas internātpalīgskolā, ilgu laiku bija direktora vietniece mācību darbā.
Brīvajā laikā Eleonora dziedāja Baltinavas ciema un Balvu rajona Skolotāju korī (līdz 1991.gadam). Ar koriem piedalījās Latgales dziesmu un deju svētkos Daugavpilī, Līvānos, Viļānos. 1973.gadā ar Skolotāju kori piedalījās XX Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā, 1974.gadā - skolotāju koru salidojumā Saldū, Kuldīgā, 1987.gadā - Alūksnē un Dikļos. Dziesmu svētkos Eleonora piedalās līdz pat 1990.gadam. Ar Skolotāju kori koncertējusi Lietuvā un Maskavā.
Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī darbojas kopš 1978.gada. Ar prieku piedalās visos ciema un rajona organizētajos pasākumos, Folkloras festivālos "Baltica".
Mirusi 2015.gada 1.novembrī


Foto no personīgā arhīva: E.Vilne 2008.gadā
Raksta ID: 764
Atjaunināts: 03 novembris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1783
Ievietots:: 02 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 novembris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna