Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bertholde Broņislava

Raksta ID: 761
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāte, žurnāliste
Dzimusi 1950. gada 14. novembrī Baltinavas pagastā. Apmēram gadu pēc dzimšanas mājas, kurās viņa nāca pasaulē, tika pārdotas promvešanai, un ģimene pārcēlās uz Kašu ciemu, Broņislavas mātes dzimto pusi. Kad Broņislava bija sešus gadus veca, pēc smagas slimības nomira viņas tēvs, un māte viena pati audzināja trīs bērnus.
1958. gadā Broņislavai (ikdienā sauktai par Brigitu) Baltinavā sākās skolas gaitas. No otrās līdz astotajai klasei viņa mācījās Baltinavas internātskolā, devītajā klasē mācījās Baltinavas vidusskolā, bet desmitajā un vienpadsmitajā - Jēkabpils rajona Biržu internātskolā. Pēc vidusskolas beigšanas strādāja Ogres trikotāžas kombinātā, tad aizbrauca uz Maskavu, kur studēja Maskavas Valsts Pedagoģiskajā institūtā, strādāja skolā Ukrainā. Pēc atgriešanās Latvijā desmit gadus dzīvoja Balvu rajonā un strādāja dažādus darbus gan skolā, gan bērnudārzā, gan kultūras namā un ciemata izpildkomitejā.
1979. gada rudenī Broņislavai apsolīja laikraksta "Vaduguns" literārās lappuses vadīšanu, un tas bija galvenais iemesls, kāpēc viņa aizgāja strādāt uz Balvu rajona laikraksta redakciju. Neskatoties uz priekšniecības maiņu, lappuse "Klātbūtne" tomēr iznāca un tās autori šodien pārsvarā ir zināmi un atzīti cilvēki, arī pirmais šīs idejas atbalstītājs - Vitālijs Sanders. Broņislava Balvu rajona Centrālajā bibliotēkā palīdzēja izveidot un kādu laiku vadīja literāro interešu klubu "Savietis". Dzīvojot Balvu rajonā, piedalījās divos republikāniskajos jauno autoru semināros - dzejā un prozā.
1983.gada rudenī Broņislava pārcēlās uz vīra dzīvesvietu Madonā. Ilgāku laiku bija laikraksta "Stars" korespondente. Madonā dzīvo arī tagad.
Ar parakstu Brigita Bertholde ir publicēti apmēram 300 dzejoļi, kāds desmits īso stāstu, divi garāki lasāmgabali.  Ar šo parakstu sagatavoti izdošanai arī Jāņa Sārta "Zilie krasti" un 1993.gadā izdota pašas bērnu dzejoļu grāmatiņa "Siltumsēta".
Ar parakstu Brigita Rundziņa publicēti kādi trīs desmiti humoresku, ironesku, feļetonu un tamlīdzīgu darbu "Vadugunī", "Starā", "Antizvaigznē". Parakstoties kā Brigita Rundziņa, piedalījusies arī R.Gerkena un žurnāla "Karogs" rīkotajā 4. romānu konkursā 1997.gadā, kur viņas darbs "Izraušanās" tika prēmēts, bet netika izdots finanšu krīzes dēļ. Brigita Bertholde ir vairāku pagaidām neizdotu darbu autore, tajā skaitā arī latgaliski rakstītu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no B.Bertholdes personīgā arhīva

Raksta ID: 761
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2031
Ievietots:: 02 novembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze