Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rugāju novada muzejs

Raksta ID: 754
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Rugāju novada muzejs atrodas Rugājos, Kurmenes ielā 87 - Rugāju vidusskolas ēkā. Tas dibināts 1999. gada 5. jūnijā, kad Rugāju vidusskola rīkoja 1. salidojumu par godu vidusskolas 50. izlaidumam. Kā Rugāju vidusskolas muzejs tas pastāvēja jau ļoti daudzus gadus. Sākumā to iekārtoja skolotāja Margarita Stradiņa, vēlāk par to ieinteresējās skolotājs Leopolds Upītis. Muzejam bija atvēlēta viena telpa skolā, un padomju gados tika vākta informācija, galvenokārt, par Otrā pasaules kara dalībniekiem un partizāniem.
Deviņdesmitajos gados L. Upītis intensīvi pievērsās Rugāju pagasta novadpētniecībai, dažādu materiālu vākšanai. Muzejam jau tika atvēlētas divas telpas un tas izauga līdz visa Rugāju pagasta novadpētniecības muzejam.
Pašreizējo muzeja materiālu krātuvi izveidoja Leopolds Upītis. Rugāju novada muzeju ir vadījuši četri vadītāji: līdz 2003. gadam - Leopolds Upītis, no 2004.gada līdz 2009. gadam -Guna un Iveta Maginas, no 2010. gada – Velga Vīcupa. Latvijas muzeju biedrībā iestājies 2003. gadā, biedra karte izsniegta 2007. gadā.
2009. gadā, kopā ar daļu citu skolas telpu, muzejā tiek veikts remonts. Krīzes un novadu veidošanās laikā  aktuāls kļuva jautājums par muzeja pastāvēšanu, tomēr Rugāju  novads atrada iespējas sava novada  muzeja uzturēšanai. No 2010. gada janvāra tas atkal ir atvērts apmeklētājiem.
Muzeja lietu krājums veidots no novada iedzīvotāju, Rugāju vidusskolas absolventu, bijušo pagastu iedzīvotāju dāvinājumiem. Muzejs piedāvā interesentiem iepazīties ar Rugāju pagasta vēsturi no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, tiek veikta aktīva Lazdukalna pagasta vēstures izpēte.
Rugāju novada muzejā skatāmas ekspozīcijas par ievērojamākajiem novada iedzīvotājiem, Rugāju vidusskolas skolotājiem un absolventiem, 20. gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju. Tiek organizēti pasākumi, katru mēnesi veidotas tematiskās izstādes, gatavoti raksti novada avīzei „Kurmenīte”, sniegtas  konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot kursa un bakalaura darbus par Rugāju novada vēsturi,  piedāvā ekskursiju pa Rugāju ciematu. Novada muzeja vadītāja aktīvi pievērsusies novadpētniecībai, muzeja krātuvju papildināšanai.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no muzeja foto arhīva
Raksta ID: 754
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2035
Ievietots:: 26 augusts, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annas Āzes privātā kolekcija - Meža muzejs
b Baltinavas pagasta muzejs
b Balvu novada muzejs
b Balvu pilsētas ģimnāzijas muzejs
b Dzintara Dvinska senlietu kolekcija "Cīrulīšos"
b Egļavas mežniecības muzejs
b Kultūrvēstures lauku sēta "Vēršukalns"
b Privātā senlietu kolekcija "Saipetnieki"
b Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrs
b Upītes kultūrvēstures muzejs
b Viļakas muzejs