Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem

Raksta ID: 752
Atjaunināts: 26 oktobris, 2010
2010.gada 19.jūnijā Vīksnas pagastā tika atklāta piemiņas zīme cīņās pret okupantiem kritušajiem un čekistu noslepkavotajiem Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem. Piemiņas zīme atrodas pie Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles.
To iesvētīja Balvu Romas katoļu baznīcas prāvests Jānis Bārtulis, novēlot Dieva svētību kritušajiem Latvijas patriotiem. Atklāšanas pasākumu atklāja Zigfrīds Berķis, pateicoties kuram, bijušajā Balvu rajona teritorijā ir apzinātas cīņas vietas un izveidotas piemiņas vietas kritušajiem. Viņš iepazīstināja klātesošos ar vēsturisko informāciju par Vīksnas apkārtnes partizāniem un viņu brīvības cīņām.  Z.Berķis vairākkārt uzsvēra, ka piemiņas zīme veltīta abu okupācijas režīmu - gan vācu, gan krievu laika upuriem. Piemiņas zīmes pārsegu noņēma bijušie partizāni Tadeušu Supe un Jāzeps Logins.
Piemiņas zīmes autors ir Pēteris KravalisFoto: I.Bobrova
Raksta ID: 752
Atjaunināts: 26 oktobris, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1786
Ievietots:: 19 augusts, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 oktobris, 2010 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas