Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pranckune Emerita

Raksta ID: 748
Atjaunināts: 21 septembris, 2022

Viļakas folkloras kopas "Atzele" un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1971. gada 30. aprīlī Susāju pagasta Kulpenē. Mācījusies Balvu vidusskolā. Pēc vidusskolas Emerita kā mācekle konditorijā sāka strādāt ēdnīcā "Adzele". Taču drīz saslima vecmamma, un mācības bija jāpārtrauc. Kādu laiku viņa dzīvoja un strādāja mājās un pieskatīja vecmammu. Kad viņa atkopās, Emerita aizgāja strādāt padomju saimniecībā "Viļaka" par strādnieci. 1990. gadā apprecējās, un ģimene pārcēlās uz Kazikavu. Te arī piedzima divi dēli - Artūrs un Kaspars. 1999. gadā ģimene nopirka māju Susāju pagastā "Rijnieki", kur Emerita dzīvo joprojām.
No 1997. gada Emerita strādā kā intervētāja - sākumā Baltijas datu namā, tagad sociālo un mediju pētījumu kompānijā TNS "Kantar".
2005. gadā Emerita sāka dziedāt Viļakas folkloras kopā "Atzele", kur toreiz viņu uzaicināja Anita Zaremba. Tāpat Emerita darbojas Susāju pagasta dramatiskajā kolektīvā "Spārītes", kuru vada Mārīte Bukovska. Kolektīvs piedalījies pasākumos Medņevā, Borisovā, Viļakā un Vēršukalna muzejā.
Emerita Pranckune 90. gados gāja par saimnieci un klāja svētku galdus, kā arī cepa pēc pasūtījuma tortes. Tāpat viņai ir netipisks hobijs - zvejošana un zemledus makšķerēšana. Emeritai patīk mežs un daba, aizrauj sēņošana un ogošana.
Kad Emerita jau dzīvoja "Rijniekos", viņa redzēja, ka maija mēneša vakaros kaimiņu sievas sapulcējas dziedāt pie Susāju krucifiksa. Leontīne Bukovska, kura tolaik rūpējās par krustu, aicināja arī viņu. Sākumā Emerita tikai paklausījās, bet no 2003. gada dzied pati. Tagad Emerita arī apkopj Susāju krucifiksu. Tante, aicinot viņai palīdzēt, nemanot viņu bija piesaistījusi un nodevusi rūpes par krucifiksa kopšanu. Vēlāk viņu sāka aicināt dziedāt arī pie citiem krucifiksiem - Svilpovā, Pokšovā, Egļavā, Vonagovā, arī Viļakas baznīcas dārzā. Susāju pagastā maija dziedājumos parasti piedalās vieni un tie paši cilvēki, kuri apbrauc minētos krucifiksus. Tie ir Anita Zaremba, Evita Zaremba-Krīgere, Anna Prancāne, Anna Gabrāne, Antoņina Kaliņina, Lucija Korneja, Valentīna Krēmere, Anna Strupka, Aldis Pušpurs, reizēm pievienojas Indra Mačāne. Emerita Pranckune ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Emerita piedalās arī psalmu dziedāšanā savā dzimtajā pusē.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no E. Pranckunes personīgā arhīva: Emerita (2020 un 1988. gadā); ar folkloras kopu "Atzele"; pie Pokšovas krucifiksa (pirmajā rindā otrā no kreisās puses, 2016); ar dramatisko kolektīvu izrādē Vēršukalnā; ar Anitu Zarembu

Raksta ID: 748
Atjaunināts: 21 septembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2026
Ievietots:: 07 jūnijs, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 septembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna