Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Annuškāne Anna

Raksta ID: 741
Atjaunināts: 16 februāris, 2023

Viļakas folkloras kopas "Atzele" vadītāja un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1941.gada 12.februārī Šķilbēnu pagasta Vilkovas ciemā. Mācījusies Kangaru septiņgadīgajā skolā, Rekavas vidusskolā un Dzērbenes lauksaimniecības tehnikumā.

Pēc tehnikuma beigšanas 1961.gadā, atgriezās Balvos un strādāja Balvu patērētāju biedrībā - gan sabiedriskajā ēdināšanā, gan restorānā. Drīz viņa apprecējās un tā kā Balvos bija problēmas ar dzīvokli, tad 1965.gadā jaunā ģimene pārcēlās uz Viļaku. Te Anna dzīvo joprojām.

Viļakā Anna 20 gadus nostrādāja par kontrolieri uzņēmumā "Daiļrade". Strādādama par apdrošinātāju, viņa 14 gadus braukāja uz darbu uz Balviem

Anna Annuškāne ir godu saimniece. Viņa kopā ar vīru Valerjanu, kurš bija šefpavārs, klājusi vairāk kā simts goda galdu.

Gan skolas laikā, gan vēlāk Anna dziedājusi un dejojusi dažādos kolektīvos. Piedalījusies Latgales Dziesmu svētkos, ar Viļakas kori sešos Vispārējos dziesmu un deju svētkos Rīgā. Folkloras kopā "Atzele" sāka dziedāt 90.gadu beigās, bet kopš 2009.gada sākuma viņa ir kopas vadītāja. Anna dzied arī psalmus, maijā katru vakaru dzied pie krusta. Psalmus viņa dzied kopš bērnības, jo mamma iedama dziedāt allaž nēmusi meitu līdzi. Un agrāk psalmus dziedāja katru vakaru līdz pat bērēm. Tagad visbiežāk iztiek tikai ar vienu vakaru. Anna var psalmu dziedāšanu arī vadīt, kaut gan pati saka, ka labāk tikai dziedot. Anna Annuškāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa kopā ar folkloras kopas "Atzele" sievām organizē un dzied pie krucifiksa Viļakas katoļu baznīcas dārzā. Šobrīd dzied reizi nedēļā piektdienās.

Annas pūrā ir ļoti daudz anekdošu.

Ar 2023.gadu VKK fonds Ziemeļlatgales teicējai, folkloras kopas "Atzele" vadītājai Annai Annuškānei piešķīris mūža stipendiju.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Annuškānes personīgā arhīva: Anna ar vīru Viļakas kultūras namā (2006); Anna (no kreisās puses) kopā ar vīru un Terēzi un Voldemāru Kazinovskiem (1987) un kopā ar "Atzeli" (priekšā tin kamolu) (2003); Anna 2011.gada 1.oktobrī (R.Cibules foto)

Raksta ID: 741
Atjaunināts: 16 februāris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2649
Ievietots:: 18 maijs, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 februāris, 2023 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna