Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bratuškina Valentīna

Raksta ID: 740
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Viļakas folkloras kopas "Atzele" dziedātāja, audēja, maizes cepēja
Dzimusi 1933.gada 14.martā Susāju pagasta Mežārijās. Tagad dzīvo Susāju pagasta Kravaļos. Strādājusi dažādus darbus - bijusi uzskaitvede mežniecībā, jaunlopu kopēja. Pirms aiziešanas pensijā 1988.gadā, Valentīna kādu laiku strādājusi Viļakas putnu fermā.
Folkloras kopā "Atzele" Valentīna ir no paša dibināšanas sākuma. Zina ļoti daudz dziesmu un visas ir "galvā". Ir dziesmu sācēja kopā. Daudzus gadus dziedājusi baznīcas korī.
Bez dziedāšanas Valentīna labprāt nodarbojas ar rokdarbiem, agrāk audusi un cepusi maizi.
Aust Valentīna iemācījusies jau bērnībā no mammas. Ar mammas stellēm viņa audusi līdz 1971.gadam. Tās bijušas mazākas, bet vīra mājās audusi vīramāte un bijušas lielās stelles, kuras tā arī palikušas Valentīnai. Stelles, ķemmes un viss pārējais ir mājās arī tagad, bet Valentīna vairs neauž. Viņas pirmā izaustā sega vēl tagad atrodas Vēršukalna muzejā. Valentīna atceras, ka pārsvarā audusi segas (sākumā četrās nītīs, vēlāk jau astoņās un desmit nītīs), bet audusi arī krēslu pārvalkus, dvieļus, galda sedziņas. Viņa daudz audusi uz pasūtījuma, kad cilvēki devuši diegus un izstāstījuši savas vēlmes, un Valentīna to realizējusi dzīvē. Visus aušanas procesus Valentīna veikusi pati, vienīgi ievilkt audeklus palīdzējis vīrs Jānis Bratuškins.
Arī maizi vairāk cept sākusi tieši vīra mājās. Iemācījusies gan pie mammas, bet tajā laikā daudz bijis jāstrādā un nebijis laika cept. Tagad esot nopirkuši visu miltu maisu, un ar bērniem sēžot mājās cepusi bieži. Cepusi saldskābo maizi, baltmaizi un rudzu maizi. Lai maize būtu garšīgāka, jaukusi sviesta paniņās un vēl pielikusi mīkstu sviestu. Cepusi tolaik riktīgā maizes krāsnī. Šobrīd gadus piecus Valentīna vairs nav cepusi, jo vecās krāsns vietā tagad uzmūrēta jauna krāsns, kas maizes cepšanai neder.
                                      
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: V.Bratuškina 2011.gada vasarā; Balvu reģiona audēju tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā (2011); "Atzeles" sastāvā (pašā vidū) un autobusā Preiļos kopā ar Annu Dupužu un Emīliju Ušupnieci (no kreisās puses)(2008); V.Bratuškinas austā sega
Raksta ID: 740
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2260
Ievietots:: 18 maijs, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Amatu meistari -> Audējas
folder Personības -> Amatu meistari -> Maizes cepēji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna