Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Prancāne Anna

Raksta ID: 74
Atjaunināts: 29 marts, 2016

Viļakas etnogrāfiskā ansambļa "Abrenīte" teicēja

Dzimusi 1921.gada 7.februārī Viļakas pagasta Jaunlatgales apriņķa Kazukalna ciemā. Marija atceras: "Ar dziesmu esmu draugos jau no bērnības. Man ļoti patika, ka mamma, tecēdama rīta soļus saimniecībā, vienmēr dziedāja Dieva dziesmas. Vārdus dziesmai neiegaumēju, jo biju maza, bet ļoti patika piedziedājums: "Lobais reits, lobais reits".

Slīpaču četrklasīgās pamatskolas pagalms bija liels, un mēs katru starpbrīdi skrējām ārā un gājām rotaļās ar dziedāšanu - "Kumeliņi, kumeliņi", "Trīs priedītes siliņā" u.c."

Pēc Eržepoles pamatskolas beigšanas, sākās ģimnāzijas gadi. Anna ir Viļakas Valsts ģimnāzijas septītā izlaiduma absolvente. Strādājusi par skolotāju Briežuciema, Upītes, Kangaru, Zvaigznes skolās. Apguvusi šuvējas profesiju, kas izmantota strādājot Viļakas internātskolā, izpildot individuālos pasūtījumus un darinot Abrenes novada baltos tautas tērpus.

Etnogrāfiskajā ansamblī "Abrenīte" Anna Prancāne dzied kopš paša pirmsākuma - no 1985.gada. Ir ansambļa teicēja. Viņa ir priekšdziedātāja ikgadējos maija dziedājumos pie krucifiksa un psalmu dziedāšanā. Annu bieži aicina par psalmu vadītāju bēru gadījumos.

Ansambļa sastāvā Anna Prancāne dziedādama izbraukājusi visu Latviju. 1991.gadā uz desmit dienām pat bija ielūgtas uz Somiju. Teicēju A.Prancānes un H.Mednes dziesmas iekļautas A.Beitānes metodiskajā materiālā „Mēslu talka Ziemeļlatgalē. Balsi”.
Mirusi 2015.gada 14.novembrī

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Prancānes arhīva
Raksta ID: 74
Atjaunināts: 29 marts, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2253
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 29 marts, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna