Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dupuža Izabella

Raksta ID: 739
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Viļakas folkloras kopas "Atzele" dziedātāja, audēja, maizes cepēja
Dzimusi 1929.gada 29.augustā Medņevas pagasta Viduču ciemā. Beigusi četras klases Aizgalīnes pamatskolā. Agri viņai nomira mamma un meitene dzīvoja pie Kozlovsku ģimenes Baharevā. Izabella atzīst, ka visu dzīvei nepieciešamo ieguvusi tieši te. No Veronikas Kozlovskas iemācījusies gan aušanu, gan maizes cepšanu, gan garīgās dziesmas.
Uz tēva mājām Vidučos, Izabella kopā ar māsu atgriezusies tikai 1946.gadā. Vispirms divus gadus vēl gājusi ganos, bet 1949.gadā sākusi strādāt fermā - septiņus gadus slaukusi govis.
Kad apprecējusies, pārcēlusies uz Svilpovu. Te strādājusi Susāju teļu fermā, gājusi lauku brigādē.
Maizīti Izabella sākusi cept vīra mājās Svilpovā. Te bijusi liela maizes krāsns. Parasti vienā cepienā sanākuši četri kukuļi. Ģimenei to pieticis visai nedēļai. Vēlāk maizi tika cepusi arī apaļajā krāsnī, kas tika uzmūrēta vecās krāsns vietā. Apaļā krāsns bijusi sataisīta tā, ka reizē varējis izcept divus kukulīšus. Šajā krāsnī visbiežāk tika cepta tieši baltmaize. Izabellas kundze saka, ka labprāt izceptu baltmaizi arī tagad, ja vien būtu kur.
Savā laikā Izabella Dupuža bijusi arī izcila audēja - audusi visu sev nepieciešamo – gultas segas, galdautus, dvieļus, palagus. Vēl tagad ir saglabājušies palagi, kurus Izabella audusi no izšķetinātas zīda šnores, metos liekot kokvilnas diegus. Daži Izabellas Dupužas austie galdauti un dvieļi, kā arī adītās zeķes un cimdi glabājas Vēršukalna muzejā.
Folkloras kopā dziedāja kopš paša dibināšanas sākuma, bija alta dziedātāja. Kopā ar "Atzeli" piedalījusies visos lielākajos dziedāšanas pasākumos. Zināja ļoti daudz dziesmu, bet kopš 2007.gada vairs nedzied. Savā laikā Izabella bija pieprasīta psalmu vadītāja. Vadīt sākusi ap 1950.gadu, un tad dziedāt gājuši katru vakaru līdz mirušo apglabāja. Psalmus viņa zināja no galvas, jo biežās dziedāšanas dēļ tie vienkārši bija palikuši atmiņā. Vadīja dziedāšanu apmēram līdz 2000.gadam, tagad to ļaujot darīt citiem. Kā labu psalmu vadītāju Viļakā min Initu Sprukuli
Izabella Dupuža lielāko daļu mūža nodzīvojusi Svilpovā, bet no 2010.gada dzīvo Viļakas sociālajā aprūpes centrā.
Mirusi 2015.gada 5.aprīlī. Apglabāta Viļakas Miera (Mateuša) kapos.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: I.Dupuža folkloras kopā „Atzele” (pirmā no labās puses) (2008); viņas meita Biruta Makarova ar abu austajām segām (ap 2000.gadu); folkloras kopas sastāvā (otrā no labās puses); dziedot psalmus Susāju bibliotēkā 2003.gadā (pirmā no labās puses) - M.Boiko foto
Raksta ID: 739
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2078
Ievietots:: 18 maijs, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 oktobris, 2016 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji
folder Personības -> Amatu meistari -> Audējas


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna