Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Melne Marianna (dz. Barkāne)

Raksta ID: 70
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Viļakas folkloras kopas "Atzele" dziedātāja un dibinātāja
Dzimusi 1917.gada 7.maijā Leļu ciemā netālu no Viļakas Katrīnas un Augusta Barkānu ģimenē. Viņas bija piecas māsas - Anna, Tekla, Mihalīna, Marianna un Emīlija. Ģimenē visiem vajadzēja smagi strādāt, arī bērniem. Pats Barkānu Augusts meitām šuva zābaciņus un sandales ar ko iet uz skolu. Māte bija čakla audēja un adītāja. Par šo ģimeni teica, ka "lai kādi laiki bija, viņi klusi un mierīgi apstrādāja savu zemīti, bija paēduši un apģērbušies, neiesaistījās un nedarbojās nekādās partijās, necentās iegūt svešu mantu”. Ģimnāzijas izglītību no visas ģimenes  ieguva vienīgi Marianna. Viļakas ģimnāziju viņa beidza 1937.gadā kā 2.izlaiduma absolvente. Vēlme mācīties un griba iegūt zināšanas noteica ari viņas profesijas izvēli. Viņa izmācījās par skolotāju un visu mūžu nostrādāja savā profesijā, sākumā Eržepoles skolā, vēlāk Viļakas vidusskolā, no kurienes arī 1972.gadā aizgāja pensijā.
Mariannai Melnei bija labas organizatora spējas. Droši var teikt, ka ar viņas iniciatīvu 1988.gadā tika nodibināta folkloras kopa "Atzele". Arī vīrs Staņislavs Melnis bija  muzikāli apdāvināts cilvēks. Viņš dibināja Žīguru kultūras nama pūtēju orķestri. Marianna Melne aktīvi darbojās Viļakas pašdarbnieku teātrī
Kad izveidojās Kultūras fonda Viļakas kopa, kā viena no pirmajām tajā sāka darboties M.Melne. Vāca un rakstīja par "Atzeles" dziedātājiem un muzikantiem.
Marianna Melne mirusi 1994.gada 28.jūnijā un apglabāta Viļakas pilsētas katoļu kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 70
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2243
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 05 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna