Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Medņevas Jāzepa kapela

Raksta ID: 7
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012

Kapela dibināta 2006.gada novembrī un tās sirds un dvēsele ir Jāzeps Zaremba. Ne velti kapela tā arī saucas Medņevas Jāzepa kapela. Tās sastāvā muzicē pats Jāzeps uz garmoškas, Anda Beitāne, kura dzīvo un strādā Rīgā Mūzikas akadēmijā, spēlē vijoli, Imants Strazds - sitamos instrumentus, Vilis Cibulis - kontrabasu un Medņevas tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne dzied. Kapelas pirmsākumos vijoli un grabuļus spēlēja Imants Kaluga (miris 2008.gada oktobrī)

Medņevas Jāzepa kapela ir spēlējuši un dziedājuši daudzās kāzās, 2008.gada vasarā piedalījušies starptautiskajā tautas muzikantu festivālā "Lauku muzikanti" Lietuvā Zarasai pilsētā, Klaipēdā Jūras svētkos, Viļānos, Aglonā, Barkavā, Pušmucovā, Rēzeknē, Viļānos, Salnavā, Vectilžā, Balvos, Rīgā LU Lielajā aulā, "Upītes Uobeļduorzā" un, protams, visos svētkos Medņevā. Tāpat piedalījušies tautas muzikantu svētkos "Ermoņiku skaņas"un "Večerinka".

Pateicoties Ivetai Dukaļskai, kura iedrošina, aicina un neļauj aiziet nebūtībā tautas muzikantiem visā Latgalē, kapela nokļuva Rēzeknē Latgales radio un ierakstīja disku. Diskam nosaukuma nav, bet pieteikts tika kā "Večerinka" Latgalē vai Medņevā. Tā arī skanēja pa radio. Diskā savas dziesmas spēlēja Jāzeps Zaremba.

  Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no Medņevas tautas nama arhīva: Medņevas Jāzepa kapela Dziesmu svētku laikā Vērmaņdārzā (trūkst vienīgi Andas Beitānes)(2009)


Raksta ID: 7
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2382
Ievietots:: 17 oktobris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"