Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Korkla Aina

Raksta ID: 675
Atjaunināts: 08 oktobris, 2015
Pašdarbniece, Krapaču Ļuce

Aina Korkla (Voiciša) dzimusi 1970. gada 29.jūnijā Balvos. Bērnība un skolas gadi pavadīti Balvu rajona Sudarbē. Mācījusies Tilžas vidusskolā un to beigusi 1988. gadā. Izvēlētā profesija bija saistīta ar pasta darbu un šajā sfērā strādā arī šobrīd.
No 1991. gada dzīvo Balvu rajona Krišjāņos. Krišjāņu kultūras darba organizatore Inese Kalniņa Ainu paaicināja darboties pagasta dramatiskajā kolektīvā, kur spēlējot dažādas lomas, popularitāti ieguva humoristiskais skatuves tēls - Krapaču Ļuce, kas paņemts no Jura Cibuļa un Jāņa Ločmeļa joku stāstu grāmatas „Īdzer veina, lai dzeive ira feina”. 2002. gada Lieldienās, šis tēls pirmo reizi savu monologu skatītājiem parādīja uz Krišjāņu tauta nama skatuves. Vēlāk darbojoties dramatiskajā kolektīvā un braucot ar iestudētajām izrādēm uz kaimiņu pagastiem, Ļuces tēlu iepazina plašāka publika. 2003.gada rudenī interesi par šo skatuves vārda īpašnieci izrādīja sieviešu žurnāla "Ieva" redaktore Līga Blaua. Sekoja intervija, pēc kuras publicēšanas, par Ļuci uzzināja ārpus rajonā robežām un sākās visdažādākie piedāvājumi piedalīties un vadīt pasākumus ar latgaļu humora pieskaņu. Nācās meklēt, kā arī izdomāt pašai jaunus stāstāmos gabalus, lai skatītājiem būtu interesanti. Visbiežāk stāstu saturu nācās izvēlēties atbilstoši pasākumu tematikām - Lieldienām, Līgo svētkiem, Ziemassvētkiem, Valentīndienām, kā arī nācās uzjautrināt publiku dažādos gadatirgos. Uzstājoties ir apmeklēti daudzi pagasti dažādos apkārtējos rajonos - Alūksnes, Gulbenes, Rēzeknes, Ludzas un Preiļu. Vistālākais ceļš tika mērots uz Bauskas rajona Svitenes pagastu, kur notika Bērtuļu dienas gadatirgus. Apģērbi attiecīgi tiek piemeklēti no veciem krājumiem, ar domu, kas spocīgāks, tas labāks.
2003.gadā J.Cibuļa un L. Leikumas latgaliešu valodas mācību grāmatas „Vasals” iznākšanas svētkos Balvos tika sagatavots pārsteigums Cibuļa kungam. Viņam bija iespēja iepazīties ar sekām, kādas radušās pēc viņa grāmatas „Īdzer veina, lai dzeive ira feina” iznākšanas, t.i.- radies skatuves tēls Krapaču Ļuce.
2007. gada 17. februārī Aina Korkla piedalījās ziņģētāju un stāstnieku konkursā Viļānos, iegūstot visvislabākā stāstnieka titulu un skatītāju mīluļa balvu.
Šobrīd Aina strādā Krišjāņu pasta nodaļā un joprojām darbojās Krišjāņu dramatiskajā kolektīvā ik pa laikam iepriecinot publiku ar kādu jaunu Krapaču Ļuces joku stāstu. Brīvajā laikā kā hobijs pierakstīti tiek apkārtnē dzirdētie patiesi joku stāsti no dzīves ar domu , ja nu kādreiz noderēs.

2015.gadā iznāca Cibuļu Jura un Krapacu Ļuces grāmata "Īdzer ols, lai bāduom ira gols".


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Korklas personīgā arhīva: Aina kopā ar L.Leikumu un J.Cibuli (2003); Krapaču Ļuces tēlā; grāmatas atvēršanas pasākumā Krišjāņos kopā ar Jāni Ločmeli, Franci Slišānu un Juri Cibuli (2015)

Raksta ID: 675
Atjaunināts: 08 oktobris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2401
Ievietots:: 11 marts, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 08 oktobris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Polfanders Henrihs
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna