Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zujāne Biruta

Raksta ID: 674
Atjaunināts: 25 aprīlis, 2012

Žurnāliste, literāte

Dzimusi 1964.gada 14.augustā Balvu rajona Naudaskalnā (agrāk Kārkliniekos). 1982.gadā pēc Balvu 1.vidusskolas absolvēšanas, mācības turpināja Paula Dauges Rīgas 1. medicīnas skolā, 1985.gadā iegūstot kvalifikāciju - vecmāte. Tālāk seko darbs N.Burdenko Rīgas 1.klīniskās slimnīcas dzemdību nodaļā. No 1987.gada oktobra Biruta strādā par medicīnas māsu poliklīnikā Maskavā un vienlaikus kā brīvklausītāja divus gadus apmeklē Maskavas teātra institūtu profesora O.Remiza eksperimentālajā kursā "Režisors - dramaturgs". No 1988.gada līdz 1993.gadam mācās M.Gorkija vārdā nosauktajā Literatūras institūtā profesores I.Višņevskas un dramaturga V.Rozova dramaturģijas nodaļā. Praksi iziet Permas Ļeļļu teātrī.

No 1993.gada līdz 1997.gadam Biruta Zujāne strādā pie zinātniskā darba Krievijas Valsts Mākslas zinātņu institūta teātra nodaļā, iegūstot Mākslas zinātņu kandidāta grādu. Zinātniskā darba tēma bija "K.Staņislavska un A.Čehova sadarbība iestudējot lugu "Kaija". Daiļrades psiholoģijas problēmas". 2006.gadā Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs pielīdzināja iegūto dokumentu Latvijā izsniegtajam doktora diplomam. Zinātniska darba autoreferāts tulkots arī latviski.

No 1993.gada līdz 1998.gadam viņa ir laikraksta "Neatkarīgā Cīņa" korespondente Maskavā, no 1995.gada līdz 2001.gadam - Latvijas Radio korespondente Maskavā un Varšavā. No 2001.gada – tikai literārā darbība. Pašlaik dzīvo Parīzē.

Laikrakstā "Neatkarīgā Cīņa" publicētas Birutas Zujānes miniatūras -"Nepārdotie ziedi", "Baltais zilonis", "Tā vienkārši par cūku" (1994./95.gads). Dziesmu un deju spēle bērniem "Burkānija", kas publicēta žurnālā "Teātra vēstnesī".

1997.gadā Maskavā izdota grāmatiņa "Skriesim abi pasauli ķert". Tā ir pārdomu pasaciņa, kura tulkota arī krievu, angļu un spāņu valodās.

Sarakstītas lugas bērniem - "Ziemsvētku brīnums", "Parastas olas piedzīvojums", "Visvislaimīgākais". "Nacionālo lugu konkursā 2008" par lugu "Lidojošo zivju blūzs" Biruta saņēmusi veicināšanas balvu

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


 Foto no B.Zujānes personīgā arhīva: Biruta 2004. un 2009.gadā
Raksta ID: 674
Atjaunināts: 25 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2521
Ievietots:: 22 februāris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte