Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kundziņa Antra

Raksta ID: 673
Atjaunināts: 25 aprīlis, 2012
Zinātniece

Antra Kundziņa (Andrejeva) dzimusi 1964. gada 6. decembrī Balvos. Vecāki skolotāji - Veronika Andrejeva un Vits Andrejevs. Mācījusies Balvu pamatskolā, vēlāk Balvu vidusskolā, no 6. klases Balvu 1. vidusskolā. 1983. gadā Antra vidusskolu beidza un iestājās Rīgas Politehniskajā institūta Elektroenerģētikas fakultātē. Te viņa mācījās 2 gadus un tālāk studijas turpināja Drēzdenes Tehniskajā universitātē Vācijā. 1989. gadā šo universitāti pabeidza kā diplomēta inženiere enerģētikas iekārtu specialitātē.

Pēc studiju beigšanas Antra Kundziņa sāka strādāt Enerģētikas ministrijā Rīgā. 1994. gadā viņa uzsāka darbu kā projektu vadītāja privātā konsultāciju firmā SIA "EEE" (saīsinājums no Enerģētika, Ekonomika, Efektivitāte), kur nostrādāja septiņus gadus. Tagad turpina uzsākto darbību konsultāciju biznesā kā konsultāciju un projektu departamenta vadītāja SIA "Datakom".

Pēdējos gados Antra Kundziņa piedalījusies vairāku  enerģētikas plānošanas dokumentu izstrādē valsts mērogā:Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2006.-2016. gadam; Vadlīnijas Energoefektivitātes likumam, atbilstoši EPP Direktīvai 2006/32/EK; Pirmais valsts energoefektivitātes rīcības plāns; EK INTERREG III B projekts Baltijas biomasas tīkls; Elektroenerģijas ražošanas jaunu bāzes jaudu ieviešanas varianti.

2003. gadā Antra Kundziņa iestājās Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūrā un 2004. gadā ieguvu inženierzinātņu maģistra grādu Siltuma, gāzes un ūdensapgādes tehnoloģijas specialitātē.

2004. gadā mācības turpināja doktorantūrā, 2007. gadā iegūstot inženierzinātņu doktora grādu. Promocijas darba tēma bija "Centralizēto siltumapgādes sistēmu koģenerācijas potenciāla modeļi".

Vienlaicīgi ar studijām doktorantūrā, viņa uzsāka darbu Rīgas Tehniskajā universitātē. Tagad ir RTU Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdensapgādes tehnoloģijas institūta docente, SIA DATAKOM Konsultāciju un projektu departamenta vadītāja. Ar referātiem piedalījusies vairākās starptautiskās konferencēs enerģētikas un vides jomā, ir vairāk kā 20 zinātnisko publikāciju autore. Profesionālās darbības laikā piedalījusies vairāk kā 80 projektos, lielākajā daļā no tiem, bijusi projektu vadītāja vai eksperte.

Precējusies, vīrs Māris Kundziņš ir fizikas zinātņu doktors un strādā Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā. Ir meita Lelde.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Kundziņas personīgā arhīva

Raksta ID: 673
Atjaunināts: 25 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2195
Ievietots:: 22 februāris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksāns Oļģerts
b Apala Zigrīda
b Cibulis Andrejs
b Ciglis Jānis
b Kavale Lūcija
b Kuzmins Vasīlijs
b Kļaviņš Jānis
b Prols Jānis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Slavinska Valentīna
b Vizulis Izidors
b Ņikonovs Aleksandrs