Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kavale Lūcija

Raksta ID: 670
Atjaunināts: 28 decembris, 2021

LU profesore
Lūcija Kavale dzimusi 1949. gada 24.maijā Balvu rajona Strazdiņos, mežsarga Jāņa Lesnieka un mežniecības grāmatvedes Adeles ģimenē. Mācījusies Teteru četrgadīgajā pamatskolā, bet no 5.klases Rugāju vidusskolā, eksperimentālajā klasē, kuru absolvējusi 1966.gadā, iegūstot vidējo izglītību pēc 10.klases. No 1966.gada līdz 1971.gadam studējusi Latvijas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultātē. Pēc beigšanas divus gadus (1971-1973) Lūcija Kavale strādājusi Rīgas pilsētas finanšu pārvaldē par ekonomisti. 1973.gadā Lūcija saņēma aicinājumu strādāt Latvijas Universitātē par pasniedzēju un labprāt to pieņēma. Līdztekus darbam, viņa trīs gadus studēja aspirantūrā Maskavā un rakstīja disertāciju. Ar Maskavu saistīti arī trīs nākamie darba gadi. No 1976.-1979.gadam Lūcija bija Maskavas Finanšu Institūta aspirante. 1979. gadā viņa atgriezās LU un divdesmit gadus bija LU docente, no1999.-2003.gadam LU asociētā profesore, no 2003.gada līdz šim laikam – LU profesore.
Deviņdesmito gadu sākumā Lūcija Kavale bijusi ekonomikas ministra Ojāra Kehra padomniece, viņa konsultējusi Saeimas budžeta komisiju, strādājusi Ministru kabineta izveidotajā Fiskālās politikas konsultatīvajā padomē.
Lūcijas Kavalei ir sekojoši akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 1979.gada 30.novembrī – ekonomikas zinātņu kandidāta grāds, 1986.gada 25.jūnijā – docenta zinātniskais nosaukums, 1992.gada 7.decembrī – docenta akadēmiskais nosaukums, 1992.gada 29.decembrī – ekonomikas doktora zinātniskais grāds, 2003.gada 3.februārī – profesora akadēmiskais nosaukums ekonomikā.
Papildus Lūcija Kavale izglītojusies Dānijā Aarhus universitātē, Stokholmas Augstākajā Ekonomiskajā Skolā Zviedrijā, Dalhausas Universitātē Kanādā, Starptautiskajā Valūtas Fondā Vašingtonā, ASV, Zemes reformu institūtā Taivānā. Tās bija konkursos izcīnītas stipendijas, lai apgūtu tirgus ekonomiku, nodokļu politiku un budžetu.
Profesore ir vairāku desmitu zinātnisko publikāciju autore Latvijas un starptautiskajos zinātnisko rakstu krājumos, kas veltīti valsts finanšu politikas problēmu izpētei: budžeta politikai, nodokļu politikai, valsts budžeta izdevumu finansēšanas pilnveidošanai. Viņa sarakstījusi mācību grāmatas: „Nodokļu politika” (1998), „Budžets un finanses” (2008), „Nodokļu politikas un administrēšanas pamati” (2008)
2004.gada novembrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Finansu institūta profesorei Lūcijai Kavalei piešķirta „Rīgas balva 2004” par ieguldījumu finanšu un kredītzinātnes attīstībā un jauno speciālistu sagatavošanā.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no laikraksta „Vaduguns”: Lesnieku ģimene 1965.gadā un L.Kavales personīgā arhīva: salidojumā Rugājos;  "Rīgas balvas 2004" laureāti

Raksta ID: 670
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2479
Ievietots:: 10 februāris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksāns Oļģerts
b Apala Zigrīda
b Cibulis Andrejs
b Ciglis Jānis
b Kundziņa Antra
b Kuzmins Vasīlijs
b Kļaviņš Jānis
b Prols Jānis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Slavinska Valentīna
b Vizulis Izidors
b Ņikonovs Aleksandrs