Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Medņevas puikas

Raksta ID: 662
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Vokāli instrumentālais ansamblis Medņevas pagastā darbojas jau daudzus gadus, var teikt, ka no 70.gadu beigām. Tad ansamblī spēlēja Imants Kaluga, Gvido Lielmanis un Jānis Raginskis. Tādā sastāvā viņi uzstājās līdz 1984.gadam. Tad laika gaitā ansambļa sastāvs nedaudz mainījās. Sāka spēlēt Jāzeps Zaremba, un viņi abi kopā ar nu jau aizsaulē aizgājušo basģitāristu un solistu Imantu Kalugu tad ir tas ansambļa kodols, kas ir spēlējuši visu laiku. Kādu laiku 90.gadu vidū vēl spēlēja Gvido Lielmanis, vēl vēlāk Ivars Kuprišs, vairākkārt mainījās arī bundzinieki.
Par „Medņevas puikām” ansambli nosauca 2002.gada augustā Šķilbēnos notikušajā mūziķu saietā „Asfalts”. Nosaukums visiem likās pieņemams, un tā tas palika.
Ap 2006.gadu ansamblis sadalījās it kā divās daļās – viena daļa joprojām spēlēja estrādes gabalus, bet otra – arvien vairāk tautas mūziku. Patiesībā bija tā - ko viņiem prasīja, to arī spēlēja, jo abās grupās vadošie mūziķi bija Jāzeps Zaremba un Imants Kaluga un daudziem pat nebija ne jausmas, ka patiesībā pastāv divi kolektīvi. Jāpiebilst, ka Medņevas kapela par savu izveidošanās gadu uzskata 2006.gada janvāri.
Pēc I.Kalugas nāves 2008.gada oktobrī, kolektīvs kādu laiku savu aktīvo darbību pārtrauca, un tikai pēc kāda laika, atguvušies no zaudējuma, puiši nolēma pamēģināt no jauna.
Visilgāk ansamblī spēlē Jāzeps Zaremba, viņš ir kā grupas vadonis. Lai arī Jāzepam nav speciālās muzikālās izglītības, to viņam devis Dievs, pašam jau no jaunības ik skaņu "ķerot ar ausi". Jāzeps ansamblī spēlē garmošku un ģitāru.
Pārējie dalībnieki ir gados jauni un atraktīvi muzikanti. No 2006.gada ansamblī darbojas Imants Strazds, kuru daudzi pazīst kā "Leijerkastnieku" bundzinieku. Viņš ir beidzis Balvu mūzikas skolā trompetes klasi, spēlē arī Tautas pūtēju orķestrī.
Ansambļa solists ir Gatis Supe, viņš spēlē arī trombonu. Gatis mācās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā populārās un džeza mūzikas nodaļā.
Basģitārists Toms Lipskis mācās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pēdējā kursā, bet solo ģitāru spēlē Miķelis Pirksts, kurš iepriekš uzstājās ar grupu „Joint”. Miķelis ģitārspēli mācījies privāti pie citiem talantīgiem cilvēkiem.
„Medņevas puikas” 2009.gadā piedalījušies mūzikas festivālos „Upītes Uobeļduorzs” un „Osvalds”, spēlējuši kāzās, ballēs un dažādos pasākumos. Arī Imanta Kalugas piemiņas vakarā „Es paliku dziesmā…” Medņevas tautas namā. Visi pasākumi, balles, kur muzicē „Medņevas puikas”, ir patīkami. To ir novērtējuši daudzie apmeklētāji ne tikai Medņevā.
Ansamblim ir ideja izveidot koncertprogrammu ar speciālu repertuāru

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no S.Šaicānes personīgā arhīva
Raksta ID: 662
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2215
Ievietots:: 08 decembris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"