Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Boldāne Jugita

Raksta ID: 661
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Audēja
Dzimusi 1979.gada 11.novembrī Briežuciemā. Mācījusies Briežuciema pamatskolā un tālāk mācības turpinājusi Mālpils lauksaimniecības tehnikumā, kuru beigusi 1998.gadā, iegūstot kvalifikāciju - mājturības speciālists. Te arī apguvusi aušanu. Šobrīd Jugita strādā par grāmatvedi Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā.
Jugita ir viena no čaklākajām un radošākajām audējām Briežuciema pagasta audēju darbnīcā. Kopš 2010.gada ir aušanas pulciņa vadītāja. Ikdienā Jugita ierāda pirmās iemaņas un prasmes arī Briežuciema audēju pulciņa bērniem un neliedz padomu pieaugušajām audējām. Kaut arī ikdienā nav nepieciešamības aust dažādās tehnikās, Jugita pazīst un ir "iztaustījusi"daudzas aušanas tehnikas, taču visbiežāk gan top krāsaini lupatu deķi. Aušana sanāk tikai brīvos brīžos, kuru nemaz nav tik daudz kā gribētos.

Ar saviem krāsainajiem lupatu deķiem piedalījusies izstādēs amatnieku svētkos Balvos, Medņevā. Darbi izstādīti arī Baltinavas muzejā un Briežuciema pagasta bibliotēkā un tautas namā. 2011.gadā Jugita līdz ar citu pulciņa audēju darbiem piedalījusies tūrisma izstādē Ķīpsalā un Lielajā Latgaļu tirgū Ludzā. Jugita Boldāne ir noaudusi karogu Briežuciema jauniešu folkloras kopai "Soldanī", ar kuru tas jau piedalījies „Baltica 2009” pasākumos.

Jaunā audēja darbojusies Balvu novada muzeja Abrenes tautastērpa atdzimšanas meistardarbnīcās - semināros: „Celu apaudu aušana’’, „Krāsa Abrenes tautas tērpā. Vilnas un lina krāsošana’’, „ Aušanas tehnikas Abrenes tautu tērpā” , kā arī aušanas meistardarbnīcā projektā „Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana Ziemeļlatgalē’’ , kura ietvaros savas aušanas prasmes mācīja Briežuciema, Baltinavas un Rugāju jauniešiem un bērniem.

Boldānu ģimene aktīvi iesaistās pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Kopā ar dzīvesbiedru Jāni, Jugita dejo Briežuciema deju kolektīvā „Pāris”, piedalās pagasta dramatiskajā kolektīvā „Sipiņi”, saimnieko savā saimniecībā un audzina divus aktīvus bērnus.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Jugita projekta prezentācijā Briežuciemā - foto no Z.Mežales personīgā arhīva; Jugita Balvu reģiona audēju tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā (2011) - foto L.Dukaļska
Raksta ID: 661
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2209
Ievietots:: 07 decembris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Limanane Anzelma
b Ločmele Aina
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna