Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keišs Aigars

Raksta ID: 658
Atjaunināts: 25 jūlijs, 2016
Tautas muzikants, amatu meistars
Dzimis 1966.gada 11.jūlijā Baltinavā. Pēc izglītības mājturības un ekonomikas pamatu skolotājs ar papildspecialitāti skolotājs darbam arodskolās – vides dizaina pasniedzējs. Strādā par skolotāju Baltinavas vidusskolā un Briežuciema pamatskolā. Ar 2015.gada 16.martu ir Briežuciema pamatskolas direktors.
Akordeonu spēlē jau no bērnības, jo spēlēt to iemācījies jau piecu gadu vecumā, kad vecāki uzdāvinājuši pirmo akordeonu. Pakāpeniski pašmācības ceļā iemācījies spēlēt arī citus taustiņinstrumentus – garmošku, bajānu, klavieres, sintezatoru. Skolas laikā Aigars iemācījies spēlēt arī pūšamos instrumentus, spēlējis skolas pūtēju orķestrī. Tāpat pašmācības ceļā apguvis ģitāras spēli, bet pēc dienesta armijā arī mandolīnu, vijoli un sitamos instrumentus. Aigars arī skaisti dzied gan uz skatuves, gan saviesīgās kompānijās, dejo Briežuciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvā.
Aigars Keišs ir muzikants Baltinavas novada teātrī "Palādas" un, ja vajag, piespēlē arī Briežuciema dramatiskā kolektīva aktieriem. Reizēm uzspēlē arī Briežuciema grupā "Robežpuikas", bet gaidot zviedru viesus, kādreiz nodibinājuši grupu "Aija"
Mūzikas instrumentu spēles māku pārmantojuši arī Aigara abi dēli. Savas prasmes un muzikālās iemaņas Aigars labprāt nodod arī Baltinavas un Briežuciema skolēniem.
Aigars ir ne tikai muzikants, dziedātājs un dancotājs, bet arī radošs amatnieks - viņa rokām klausa un mākslas darbā pārvēršas jebkurš koka gabals. "Tas, ka vairāk darbojos ar koku, tā vienkārši sanāk. Tikpat labi varu adīt zeķes, cimdus, cepures, džemperus, tamborēt sedziņas. Bet labprātāk es nodarbojos ar metālapstrādi – virpoju, kaļu, metinu. Pagājušajā vasarā [2014] diezgan labi apguvu stiklinieka prasmes, mainot Baltinavas baznīcas logus, izgriežot dažādas stikla formas. Par visām lietām, ko esmu iemācījies, esmu ļoti priecīgs" - tā saka Aigars Keišs kādā intervijā.
Kādreiz ar ģimeni piedalījies „Spietā’’, jo arī sieva Skaidrīte prot spēlēt cītaru. 2009.gada vasarā Keišu ģimene piedalījusies arī Latvijas dziedošo ģimeņu atlasē.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Z.Mežales personīgā arhīva: Aigars kopā ar Briežuciema deju kolektīva dziedošajiem vīriem
Raksta ID: 658
Atjaunināts: 25 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2319
Ievietots:: 02 decembris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Boldāns Jāzeps
b Bukša Marija
b Circens Alfrēds
b Džigurs Voldemārs
b Erciks Staņislavs
b Jermacāns Pēteris
b Keiša Aija
b Keiša Lūcija
b Keišu ģimene
b Krakops Zintis
b Lazdiņš Jānis
b Lazorenko Nikolajs
b Logins Jānis
b Ločmelis Aleksandrs
b Ločmelis Vitālijs
b Mednis Alberts
b Mūrmanis Harijs
b Rancāns Andrejs
b Supe Marija
b Supe Vilhelms
b Vancāne Emerita
b Zaremba Jāzeps
b Zelčs Aivars
b Zelčs Eventijs
b Zelčs Rolands
b Šaicāns Ainis
b Čakāns Elmārs