Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sokirka Ināra

Raksta ID: 656
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Medņevas folkloras kopas "Egle" vadītāja, pedagoģe
Dzimusi 1959.gada 12.augustā Medņevas pagasta Bordovas ciemā. Mācījusies Viduču pamatskolā un Viļakas vidusskolā. Tālāk mācības turpināja Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē, iegūstot krievu valodas un literatūras pasniedzējas diplomu. 2006.gadā Daugavpils universitātē iegūts arī maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē.
Kopš 1984.gada Ināra Sokirka strādā Viduču pamatskolā par krievu valodas skolotāju. No 1999.gada ir šīs skolas direktore
Ināras intereses ir ļoti plašas. Tuvas ir tautas tradicionālās kultūras visdažādākās izpausmes. 2003.gadā Ināra sāka dziedāt Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī, kaut gan blakus tam bija arī iepriekš, jo dejoja J.Marcinkeviča vadītajā Medņevas deju kolektīvā. Un daudzas dejas tolaik tapa uz etnogrāfiskā ansambļa dziesmu repertuāra pamata. 2004.gada jūlijā Rekavā tiek organizēta Folkloras meistardarbnīca”, kurā piedalās arī I.Sokirka. Ar dziedātājām tad strādāja Anda Beitāne un ansambļa "Saucējas" vadītāja Iveta Tāle - mācīja pareizi elpot un dziedāt, brauca pie dažādām teicējām un ansambļiem, klausījās ierakstus. Tas viss Ināru aizrāva.
2008.gada vasarā Viduču pamatskolā notiek kārtējā meistardarbnīca, kad kopā sanāca vidējās un jaunākās paaudzes dziedātgribētāji. Pēc meistardarbnīcas radās jauna folkloras kopa "Egle", kuras vadītāja ir I.Sokirka. Ināra ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām.
Tā kā Ināra visu laiku ir dzīvojusi muzikālā ģimenē, tad jau bērnībā pašmācības ceļā apguva garmoškas spēli. Vēlākajos gados gan likās, ka spēlēt garmošku ir vecmodīgi, tāpēc ilgu laiku tā bija nolikta malā. Pa īstam garmošku Ināra paņēma rokās tikai 2006.gadā, kad Medņevas pagastā tika rīkots muzikantu saiets.
Ināra Sokirka ir savākusi un apkopojusi materiālu par Medņevas etnogrāfisko ansambli 20 gadu garumā (1987-2007) un savākusi un dokumentējusi 40 Medņevas tautas muzikantu dzīvesstāstus. Abi šie darbi - "Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana" un "Medņevas pagasta tautas muzikantu dzīvesstāstu dokumentēšana" ir arī ielikti kultūrvēstures datu bāzē.

Par kultūras tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu pasaulē 2011.gadā Ināra Sokirka apbalvota ar Viļakas novada Pateicības rakstu
 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Sokirkas personīgā arhīva

Raksta ID: 656
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 3057
Ievietots:: 25 novembris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna