Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"

Raksta ID: 655
Atjaunināts: 24 novembris, 2022

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Balvu rajona padomes Kultūras nodaļas vadītājas Rutas Cibules projektā "Nemateriālās kultūras mantojuma izglītības programma Ziemeļlatgalē" Medņevas pagasta Viduču pamatskolā 2008.gada vasarā sanāca 18 vidējās un jaunākās paaudzes dziedātgribētāji, lai apliecinātu savu vēlēšanos saglabāt un turpināt iepriekšējās paaudzēs iesākto, lai izmantotu unikālu iespēju - mācītos tautas dziedāšanu pie vietējām teicējām. Desmit no viņiem palika turpināt iesākto, un tā radās "Egle".
Folkloras kopa par savu oficiālo dzimšanas dienu var saukt 2008. gada 11. augustu. Tanī dienā izvēlējās arī kopas vārdu, kurš atnāca pats un visiem likās īstais. "Egle ir mūsu cilts zīme, kas parāda mūžīgi zaļojošu tautu, ir simbols mūžīgajai dzīvei. Tā ir aizvēja, gādības un aizsardzības zīme". Arī Medņevas dziedātāju repertuārā ir dziesma "Egle".
Folkloras kopai tuvas ir senās un unikālās Ziemeļlatgales tautasdziesmas. Laiks ir nepielūdzams un līdz ar etnogrāfiskā ansambļa cienījamā vecuma dziedātājām bieži viņsaulē aiziet arī vairākas viņu dziedātās dziesmas. „Egles” dalībnieki vēlas tās saglabāt un nodot tālāk saviem bērniem un mazbērniem. Tāpēc par galveno folkloras kopas "Egle" dalībnieki uzskata mācīties sava novada dziesmas pie Medņevas etnogrāfiskā ansambļa teicējām.
Sākumā kopas sastāvā dziedāja deviņi dalībnieki: Ināra Sokirka, Biruta Logina, Maruta Prancāne, Juris Prancāns, Andželika Ločmele, Inita Raginska, Marina Upīte, Janīna Amola, Jānis Amols. Drusku vēlāk viņiem pievienojās Marijanna Kokoreviča, Oļegs Sokirka, Lilita Vancāne, Vija Klegere, 2010.gadā pievienojās  Daidze Andersone, 2011.gadā – Anita Logina, Andrejs Roginskis, Dainuvīte Roginska. Kopas vadītāja ir Ināra Sokirka
Pirmais viņu oficiālais koncerts notika 2009.gada 21.februārī Žīguros. Jau 2009.gada jūlijā piedalījušies starptautiskajā festivālā Baltica. Tajā pat gadā kopa tika uzaicināta dziedāt Vecrīgā, kur darbojas brīvdabas kafejnīca ar tādu pašu nosaukumu. Viņi novadu dienās trīs stundu garumā ar savām dziesmām pārstāvēja Latgali. Tāpat 2009.gada novembrī folkloras kopas dalībnieki darbojās Nemateriālās kultūras valsts aģentūras projektā „Tradicionālo prasmju skola 2009”. 2010.gadā "Egle" pabijusi "Linu dienās" Lietuvā, dziedājusi Kokoreviču salidojumā Borisovā, ieguvusi pirmo kategoriju novada folkloras kopu skatē Upītē. Vasarā viņi Medņevā uzņēma latviešu folkloras kopu "Dzērves" no Luksemburgas, bet, savukārt, 2011.gada aprīlī paši ciemojās un uzstājās Luksemburgā
2010.gadā Medņevas folkloras kopai "Egle" par izciliem sasniegumiem sava novada tradicionālās dziedāšanas tradīciju apguvē piešķirta "Folkloras Goda" balva


Ierakstīti divi nelieli videoklipi (filmēja Raitis Vulfs)
No 2011.gada nogales folkloras kopa "Egle" var lepoties ar jauniem Latgales arheoloģiskajiem tautu tērpiem: 15 sieviešu un 4 vīriešu tērpu komplektiem.
2015.gada 12. un 13.septembrī Balkanu muzejā tapa folkloras kopas un kapelas "Egle" pirmā diska ieraksts. Skaņu režisors un operators A.Auzāns par kolektīvu teica atzinīgus vārdus: "Man ir liela piredze šajā darbā, bet tik raiti un gludi kā ar šiem cilvēkiem, vēl nav gadījies strādāt. Viņi prata spēlēt, dziedāt tik ļoti reizē, tik precīzi kopā! Jutu, ka kolektīvs ir pieredzējis - ar labu muzikālo gaumi, ko izkopis mēģinājumos un uzstāšanās reizēs".  Pirmā diska atvēršanas svētki notika Viduču pamatskolā 2016.gada 7.maijā. Diskā no 14 melodijām 9 ir no Medņevas etnogrāfiskā ansambļa repertuāra. Tas arī likumsakarīgi, jo "Eglei" vistuvākās ir senās, unikālās Ziemeļlatgales, īpaši Medņevas pagasta tautasdziesmas, melodijas un tradīcijas.
2016.gadā folkloras kopā un kapelā dzied un spēlē 19 dalībnieki.
2016.gada augustā "Egle" piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā "Hora mare" Rumānijā. Savukārt, 2018.gada vasarā folkloras kopas dalībniekiem emocionāls piedzīvojums bija uzstāšanās uz Balvu ezera, uz plosta "Vilnītis".

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Sokirkas personīgā arhīva: "Egle" Viļakā pēc koncerta 2009.gada 7.novembrī (no kreisās Oļegs Sokirka, Ināra Sokirka, Biruta Logina, Marina Upīte, Juris Prancāns, Inita Raginska, Andželika Ločmele, Marijanna Kokoreviča, Vija Klegere, Maruta Prancāne); folkloras kopa festivālā „Baltica 2009”; "Egle" Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto); "Baltica 2015" pasākumā "Mantinieki. Ziemeļlatgale" Latvijas Mūzikas akadēmijā 2015.gada 16.jūlijā (Z.Loginas foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; folkloras festivālā "Baltica" (2022)

Video no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva: "Mantinieki.Ziemeļlatgale" (Baltica 2015)

Raksta ID: 655
Atjaunināts: 24 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 3583
Ievietots:: 23 novembris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"