Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Veikšāne Austra

Raksta ID: 641
Atjaunināts: 26 maijs, 2015
Pedagoģe, kordiriģente
Dzimusi 1947.gada 7.martā Balvos. Mācījusies Balvu 1.vidusskolā un Balvu Mūzikas skolā. Pēc divu gadu mācībām mūzikas skolā, četrus gadus turpinājusi mācības Rēzeknes mūzikas vidusskolā, pēc kuras beigšanas divus gadus strādā Žīguros par mūzikas skolotāju. Tad Austra dodas uz Rīgu un piecus gadus klātienē mācās Latvijas Valsts konservatorijā un strādā Latvijas Radio, Bērnu un jauniešu mūzikas redakcijā par redaktori.
 Pēc konservatorijas beigšanas 1972.gadā viņu nozīmēja darbā uz Gulbenes Mūzikas skolu. Un tā arī te palika. Sākumā Austra Veikšāne bija direktora vietniece, bet kopš 1978.gada – Gulbenes mūzikas skolas direktore un zēnu kora diriģente. 1999.gadā Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi Mākslas maģistra grādu mūzikas pedagoģijā. Tāpat šajā gadā viņa papildinājusi savas zināšanas starptautiskos tālākizglītības kursos Prāgā un ieguvusi sertifikātu kā zēnu kora diriģente un sertifikātu kā mūzikas skolas direktore Diseldorfā, Vācijā .
Gulbenes mūzikas skolas zēnu koris, ko vada Austra Veikšāne, republikas zēnu koru skatēs četras reizes ir ieguvis pirmo un trīs reizes otro vietu, bijis visu republikas zēnu koru salidojumu un Skolēnu dziesmu svētku dalībnieks. Ar zēnu kori piedalījusies neskaitāmos pasākumos un konkursos, koncertējusi ārvalstīs: Zalcburgā 1998.gadā, Gapā 1999.gadā
No 1984. gada līdz 2003. gadam Austra Veikšāne ir Gulbenes Skolotāju kora diriģente un Gulbenes rajona koru virsdiriģente līdz 2007.gadam. Daudz radošu panākumu saistās ar periodu, kad Austra Veikšāne bija Gulbenes Skolotāju kora diriģente. Koris piedalījies konkursā Čehijā (Novy Bor iegūta III vieta, 1993); dziedājis Itālijā, Tolentino polifonās mūzikas festivālā (1994), bijis koncertturnejā pa Dāniju (1994), piedalījies konkursā Velsā, Langolenā IV vieta (1995), konkursā „Oskarshams Choir” Zviedrijā (1997), F.Šūberta festivālā „Summer stage” Vīnē, Austrijā (1997), koncertturnejā Vācijā, Čehijā (1997), Itālijā (2001)
1998.gada aprīlī Austra Veikšāne apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, 2004.gadā – ar Ministru kabineta Atzinības rakstu
Austra Veikšāne mirusi 2015.gada 5.maijā un apglabāta Kubulu pagasta Tutinavas kapos.


Foto no A.Veikšānes personīgā arhīva: A.Veikšāne Balvos 1959.gadā; Gulbenes skolotāju koris un Tukuma skolotāju koris kopā ar komponistu Valdi Zilveri un diriģentu Romānu Vanagu (2001); kopā ar vīru Donātu pie karalienes Margrētas vasaras rezidences koncertturnejas laikā Dānijā (1994); ar prezidentu Gunti Ulmani Gulbenes mūzikas skolā (1998)
Raksta ID: 641
Atjaunināts: 26 maijs, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2563
Ievietots:: 23 oktobris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 maijs, 2015 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna