Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vectilžas folkloras kopa "Saime"

Raksta ID: 639
Atjaunināts: 24 novembris, 2022

Vectilžas folkloras kopa ,,Saime” dibināta 2007.gada 16.septembrī, kad kopā tika saaicinātas vietējās sievas, kuras radu vai draugu godos, tepat Vectilžas pagastā, bija parādījušas savu dziedāt prasmi. Folkloras kopa darbojas Vectilžas pagasta Sporta un atpūtas centrā, bet patiesībā folkloras kopas folkloras mantojums nāk no vietējā ciema – Krutovas, kur arī dzīvo pamatā tās dalībnieki. Ne velti folkloras kopai ir nosaukums „Saime”, jo visus dalībniekus saista arī radu raksti – sievas, vīri, ītales, kūmas, māršas, svuočes un vadaklas. Kopas vadītāja ir Solveta Logina. ,,Saimes’’ sākuma sastāvā dziedāja Maldra Strupka (kopas stūrakmens), Mārīte Lazorenko un Ināra Ločmele (galvenās balsis), Nikolajs Lazorenko (muzikants), Maruta Arule, Inese Jermacāne, Mārīte Logina, Genovefa Jermacāne, Ina Skrima, Līga Ločmele, Anna Jermacāne, Aigars Čirka. Folkloras kopā piedalījās arī bērni - Laine Logina, Elija Logina, Sonora Logina, Mairis Jermacāns un Aivis Jermacāns.

Šobrīd (2016.gadā) "Saimē" dzied - Solveta Logina, Elija Logina, Mārīte Lazorenko, Mārīte Logina, Antonija Jermacāne, Inese Jermacāne, Maruta Arule, Ināra Ločmele, Sonora Logina.

Folkloras kopa „Saime” dzied dažādas vietējās un sava kultūrvēsturiskā novada latgaliešu tautasdziesmas Ziemeļlatgales izloksnē. Dziesmu „Voi nu pate maize nuoce” var uzskatīt par kopas goda dziesmu. Tā ir skanējusi pagasta ražas svētkos ,,Es sovai maizeitei”, kā arī kaimiņpagastu rīkotajos pasākumos. Dziesma „Reitā agri saule liece” ir folkloras kopas suminām dziesma, kura tiek dziedāta folkloras kopas dalībnieku godos. Folkloras kopas repertuārā ir arī vairākas Sibīrijas latgaliešu, savulaik, izceļojošo pēcteču pārmantotās dziesmas, ko no ekspedīcijas Sibīrijā ir atvedusi folkloras kopas vadītāja.

Folkloras kopa "Saime" piedalījusies starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica" 2009., 2012. un 2015.gadā, vairākkārt dziedājusi Brīvdabas muzejā, bet 2014.gadā koncertējusi starptautiskajā festivālā Slovākijā.

2015.gadā Vectilžas folkloras kopa "Saime" sadarbībā ar Pieniņu un Znotiņu draudžu prāvestu Aigaru Bernānu īstenoja prāvesta ieceri - iedziedāt saglabāšanai tautas bolsūs senas reliģiskās Ziemassvētku dziesmas. Diska prezentācija notika 2016.gada 10.janvārī Balvu Sakrālās kultūras centrā. Albumā "Dzīsmis ap Dīva pīdzimšonu" ir iedziedātas 14 dziesmas

2011.gadā kopas vadītājai Solvetai Loginai par ilggadēju, radošu un profesionālu darbību Vectilžas pagasta folkloras kopā "Saime" piešķirts Balvu novada domes Atzinības raksts

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Bildes no folkloras kopas arhīva: "Saimes" dalībnieki festivālā "Baltica" 2009.gada jūlijā; vakarēšana Medņevā 2008.gada novembrī; pagasta pasākumā "Muzikantu dzierksts" 2009.gada augustā; "Saimes" vadītāja Solveta Logina un muzikants Nikolajs Lazorenko; "Saime" skatē Rugājos (2014) un Baltu tautu festivālā Saulkrastos(2013); "Baltica 2015" pasākumā "Mantinieki. Ziemeļlatgale" Latvijas Mūzikas akadēmijā 2015.gada 16.jūlijā (Z.Loginas foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; folkloras festivālā "Baltica" (2022)


Video no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva: "Mantinieki.Ziemeļlatgale" (Baltica 2015)

Raksta ID: 639
Atjaunināts: 24 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2874
Ievietots:: 14 oktobris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 novembris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"