Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Psalmu dziedāšana Baltinavas pagastā

Raksta ID: 637
Atjaunināts: 14 oktobris, 2009

Psalmu dziedāšana Baltinavas novadā ir sena tradīcija. Tās dzied pirms bērēm, bērēs, atbērēs, pirms kapusvētkiem katrā kapsētā, daudzās mājās oktobra un novembra mēnesī. Psalmus dziedāja arī padomju varas gados.

Baltinavas novada etnogrāfiskā ansambļa sievas psalmas visā novadā dzied vienā meldiņā.


Sievas dzied visas kopā, gan atsevišķi sādžās, izveidojot savas dziedāšanas kopas.

Aija Keiša dzied kopā ar savu māti Mariju Circeni, māsu Anitu Kašu. Viņām palīdz Anna Jermacāne, Genovefa Kaša, Janīna Rimicāne, Domicella Kaša. Viņas dzied „Kašos”, „ Plēšovā”, „Bukstos”, „Plīnovā”. Šai kopā vadošā dziedātāja ir MARIJA CIRCENE

Baltinavas centrā un tuvākajā apkārtnē vadošā psalmu dziedātāja ir HELĒNA SLIŠĀNE.

Helēna dzimusi 1932.gada 5.maijā ticīgā zemnieku Ievas un Franča Daukstes ģimenē Baltinavas pagasta Surikovas ciemā.Tēvs, māte un četri bērni vasarā līnijdroškā, bet ziemā kamanās katru svētdienu brauca uz baznīcu. Oktobrī, rožukroņa mēnesī, mājās rožukroni skaitīja katru dienu tupēdami uz ceļiem. Helēnas māte bija čakla, sabiedriska sieviete. Lieldienās, Ziemassvētkos labprāt uzņēma ciemiņus, klājot bagātīgu svētku galdu. Sevišķi garda bija no Duļbovas dzirnavās bīdelētiem miltiem ceptā baltmaize.

Helēna psalmas dziedāt iemācījās Surikovas ciemā, jo agrāk rudenī katrā mājā dziedāja psalmas. Toreiz kaimiņi gāja viens pie otra dziedāt.

Precīzi, taktiski, pareizi psalmas dziedāt iemācīja etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja M. Gabrāne (mirusi). Helēnai labi skan kopā ar psalmu dziedātājām M. Svilpi, F.Avišāni, D.Keišu, A.Krakopi. Viņa apmēram 30 dienas gadā velta psalmu dziedāšanai.

No 1956.gada līdz 2004. gadam Helēna dziedāja arī Baltinavas katoļu draudzes korī.

Helēna kopā ar vīru izaudzinājusi un izskolojusi divus dēlus un meitu, strādādama Baltinavas kristīgajā palīginternātskolā.


Dansku, Obeļovas, Dzērvenes, Puncuļovas, Mačusalas, Kolnmežu sādžās psalmu vadošā dziedātāja ir ANNA MEŽALE.

Annna dzimusi 1935.gada 21. janvārī dievticīgā ģimenē. Mācījusies Pilskalna 7-gadīgajā skolā, vēlāk Baltinavas vakara vidusskolā. Strādāja „Dzintara” kolhozā traktoru brigādē par brigadieri, uzskaitvedi no 1959.-1964.gadam. 1956.gadā apprecas ar Stanislavu Mežalu. Kopīgi uzaudzina un izskolo trīs bērnus. No 1965.- 1990.gadam Anna strādā p/s „Baltinava” par laukkopības, vēlāk par lopkopības brigadieri.

1990.gadā aiziet pensijā un 2001.gadā sāk dziedāt etnogrāfiskajā ansamblī. Psalmas dziedāt iemācījusi māte Domicella Ločmele. Ļoti ticīga bija arī vīramāte.

Annai saskanīgs dziedājums ir kopā ar Annu Vilkasti, Antoņinu Kašu un Luciju Loginu.


Slobodā, Svilpovā, ja aicina arī citviet, vadošā dziedātāja ir LUCIJA KEIŠA.

Dzimusi 1932.gada 12.janvārī, uzaugusi un dzīvo Slobodas ciemā. 1957.gadā apprecējusies ar Jāzepu Keišu un uzaudzinājusi piecus bērnus. Strādāja lauku brigādē p/s „Baltinava”. Lūcija ir gādīga un čakla saimniece. No 1978.gada dzied etnogrāfiskajā ansamblī, spēlē cītaru kapelā „Baltinavas muzikanti”. Lūcijai ir spēcīga, skanīga balss, laba muzikālā dzirde. Viņa dzied garīgās dziesmas. Lūcija zina melodijas un vārdus gandrīz visām sabiedriskā darbinieka, bijušā Baltinavas katoļu draudzes mācītāja Pētera Apšenieka grāmatā izdotajām garīgajām dziesmām.

Psalmas dzied jau no septiņu gadu vecuma. Iemācījās dziedāt kopā ar citiem ciema iedzīvotājiem, ejot no mājas uz māju psalmu dziedāšanas laikā rudenī. Kopā ar Luciju dzied A. Vizule, A.Mežale, B.Supe, R.Keiša.

Zinošas, prasmīgas psalmu un garīgo dziesmu dziedātājas ir Eleonora Vilne, Felicita Avišāne un Broņislava Bonka


Pirmajā bildē psalmu dziedātājas bijušās etnogrāfiskā ansambļa vadītājas Antoņinas Loginas piemiņas dienā 2009.gada 18.augustā: (no kreisās) Z.Logina, A.Toma, E.Kaņepe, A.Krakope, A.Vizule, A.Mežale, E.Vilne, T.Ločmele, L.Keiša, M.Svilpe, H.Slišāne, L.Logina. A.Krakopes foto

 

Raksta ID: 637
Atjaunināts: 14 oktobris, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2148
Ievietots:: 09 oktobris, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 oktobris, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Psalmu dziedāšana Briežuciema pagastā
b Psalmu dziedāšana Bērzpils pagastā
b Psalmu dziedāšana Kupravas pagastā
b Psalmu dziedāšana Lazdukalna pagastā.
b Psalmu dziedāšana Medņevas pagastā
b Psalmu dziedāšana Rugāju pagastā
b Psalmu dziedāšana Susāju pagastā
b Psalmu dziedāšana Šķilbēnu pagastā
b Psalmu dziedāšanas tradīcijas Latgalē