Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’

Raksta ID: 635
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Līdz 1970. gadam deju kolektīvu vadīja Irēna Mičule ( Bukša). Tad vēl nebija telpu mēģinājumiem un dejotgribētāji pulcējās dažādās vietās Baltinavā.
1970. gadā jauniešu deju kolektīvu sāka vadīt Ausma Zelča. Sākumā arī meklēja telpas mēģinājumiem gan pie dejotājiem mājās, gan mēģināja brīvā dabā. Plašākai publikai kolektīvs dejoja Briežuciema kluba atklāšana pasākumā 1971. gadā. Tad arī kolektīvs tika pie savas mājvietas un savas skatuves. Vēlākos gados dejotājus mācīja gan skolotāja Jaunzema, gan tagadējā Viļakas kultūras nama direktore Akvilina Jevstigņejeva.
No 1983. gada līdz 1991. gadam kolektīvu  vadīja Jānis Gabrāns. Vairāki dejotāji, kuri sākuši dejot Jāņa vadītajā jauniešu deju kolektīvā, dejo arī tagad vidējās paaudze deju kolektīvā „Pāris” - Jāzeps Jermacāns un Žanis Ozoliņš.
Pēc 1991. gada divus gadus deju kolektīva Briežuciemā nav bijis, bet 1993. gadā ar toreizējās kluba vadītājas Lidijas Ločmeles gādību dejot gribētāji sāka atkal pulcēties kopā. Sākumā atsāka dejot četri pāri, etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Maruta Ločmele dejotājiem pēc ansambļa dziedātāju norādījumiem iemācīja etnogrāfiskās dejas.
Kad 1994. gadā kolektīvu sāka vadīt Skaidrīte Pakalnīte, dejotājiem piepulcējās vēl četri dejotāju pāri. Šo gadu tad arī var uzskatīt par kolektīva dzimšanas gadu, un 2009. gada 27.novembrī  „Pāris" svinēja 15 gadu dejošanas jubileju.
Vairāki dejotāji kolektīvā dejo nepārtraukti visus piecpadsmit gadus – Vija un Jāzeps Jermacāni, Lidija un Francis Ločmeļi, Helēna un Edgars Ločmeļi, Boldāns Jānis.  Daudzus gadus dejo Aldis un Anita Punduri. Daļa dejotāju gadu gaitā ir mainījušies, bet „Pāris” pastāv.
Kolektīvam raksturīgi, ka pārsvarā dejo precēti pāri, arī dejotāju vecums vienmēr ir atbildis kategorijai – vidējā paaudze. Pašreiz kolektīvā ir desmit dejotāju pāri, tā ka var arī viens otru nomainīt.
Kolektīva dalībniekiem svarīgākais ir dejot pašiem sev par prieku, kopīgā brīvā laika pavadīšanā iesaistīt arī bērnus, kuri vienmēr ir klāt gan mēģinājumos, gan koncertos, gan izbraukumos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Briežuciema kultūras nama arhīva: Deju kolektīvs pēc svētkiem Balvu estrādē; Dziesmu un deju svētkos Rīgā 2008.gadā; lustīgi un dziedoši vīrieši kā ozoli; „oranžo reiss” – oranžs prieks raksturīgs kolektīvam
Raksta ID: 635
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2079
Ievietots:: 03 jūlijs, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"