Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopa „Soldanī”

Raksta ID: 633
Atjaunināts: 07 aprīlis, 2020

Kopa sākusi darboties 2007.gadā pēc Briežuciema pamatsskolas skolēnu iniciatīvas. Bērnu ideja tika atbalstīta un tautas namā darbību uzsāka bērnu un jauniešu folkloras kopa 20 cilvēku sastāvā. Pirmā uzstāšanās kopai bija Briežuciema tautas nama rīkotajā Ziemassvētku pasākumā, bet jau nākošajā vasarā bērni piedalījās tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīcās, kur apguva mūsu novada tradicionālās dziedāšanas sākuma iemaņas un gada nogalē veiksmīgi piedalījās "Baltica  2009" skatē. 2009. gada 10. un 11. jūlijā kopa dziedāja gan Rīgas dienā Festivāla sētā, gan Vērmanes dārzā.
2011.gada 30.aprīlī "Soldanī" piedalījās kārtējā bērnu un jauniešu folkloras kopu dižāko dziedātāju un dancotāju konkursā "Pulkā eimu, pulkā teku". Briežuciema jaunieši Sigita Kokoreviča, Dana Slišāne, Edgars Pundurs, Linards Vaivods tradicionālās dziedāšanas konkursa finālā ieguva 1.pakāpi. Bet jau 15.maijā kopas dalībnieki piedalījās Novadu dienās Brīvdabas muzejā, kur dziedāja pavasara bolsus.
Kopa piedalās arī tautas nama rīkotajos pasākumos un skolas pasākumos,  labprāt brauc uzstāties pie kaimiņiem. Bērni ne tikai dzied, bet arī dejo etnogrāfiskās dejas.
Pašreiz kopā darbojas bērni vecumā no desmit līdz deviņpadsmit gadiem. Kopā ir savi muzikanti – akordeonists un vijolniece. Vairāki dalībnieki spēlē ģitāru.
Kopas vadītāja līdz 2009.gada decembrim - Santa Matisāne, tagad Anita Pakalnīte

Pēdējos gados jauniešu folkloras kopas piecas dalībnieces izveidojušas arī muzikālu kopu- kapelu. Jaunietes spēlē akordeonu , garmošķu, vijoli, bungas un dzied. Muzicē koncertos pagastā , novadā un arī citviet Latvijā. Ar muzikāliem priekšnesumiem priecē  tūristus, kuri apmeklē Briežuciema Tematisko ciemu. Muzikantes papildina Bērnības svētku, Ziemassvētku pasākumus ar muzikāliem priekšnesumiem iesaistoties uzvedumos. Var nospēlēt arī deju vakaru.

 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Briežuciema tautas nama arhīva: Briežuciema folkloras kopa "Soldanī" Folkloras festivālā "Baltica" 2009.gada 11.jūlijā; kopa festivāla "Baltica 2009" skatē; kopas dalībnieki 2008.gada Jāņos; "Upītes Uobeļduorzā" 2012.gada 15.septembrī (R.Cibules foto); "Baltica 2015" pasākumā "Mantinieki.Ziemeļlatgale" Latvijas Mūzikas akadēmijā 2015.gada 16.jūlijā (Z.Loginas foto); "Baltica 2018" atlases skatē Žīguros (2017) - R.Cibules foto; "Soldanī" muzicējot dažādās vietās (Z.Mežales foto)

Video no Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīva: "Mantinieki.Ziemeļlatgale" (Baltica 2015)

Raksta ID: 633
Atjaunināts: 07 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2860
Ievietots:: 30 jūnijs, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 aprīlis, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis
b Benislavas etnogrāfiskais ansamblis
b Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis
b Bērzpils folkloras kopa "Saivenis"
b Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”
b Kupravas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas etnogrāfiskais ansamblis
b Medņevas pagasta folkloras kopa "Egle"
b Rekavas etnogrāfiskais ansamblis
b Susāju etnogrāfiskais ansamblis
b Tilžas folkloras kopa "Sagša"
b Upītes bērnu folkloras kopa
b Upītes etnogrāfiskais ansamblis
b Upītes folkloras kopa "Upīte''
b Vectilžas folkloras kopa "Saime"
b Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”
b Viļakas folkloras kopa „Atzele”
b Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis
b Žīguru folkloras kopa "Mežābele"