Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam

Raksta ID: 631
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam Viļakā pie kapucīnu klostera uzstādīts 1995.gada oktobrī

Tēvs Filips, īstajā vārdā Nikodems Turks, dzimis 1914.gadā piecu bērnu ģimenē. Viņš mācījās Rīgas Garīgajā seminārā, pēc trešā kursa iestājās kapucīnu klosterī un izbrauca uz Vāciju. Atgriezies turpināja mācīties 4.kursā. 1940.gada sākumā bīskaps B.Sloskāns iesvētīja tēvu Filipu un citus kapucīnus par subdiakoniem, bet nedēļu vēlāk - par diakoniem. Viņš steidzās šo ceremoniju paveikt, jo draudēja Padomju Savienības iebrukums Latvijā. Tas arī notika 1940.gada 17.jūnija naktī, kad sarkanarmija pārgāja Latvijas robežu pie Zilupes. Jau nākošajā dienā ar lielu steigu tēvu Filipu un citus kapucīnus bīskaps Jāzeps Rancāns iesvētīja par priesteriem (bez 8 dienu rekolekcijām, kā tas parasts).
Tēvs Filips noturēja savu primiciju Pieniņu baznīcā un tika nozīmēts Viļakas klostera pakļautībā. Viņš kļuva arī par Kupravas prāvestu, bet ne uz ilgu laiku. Arī Viļakā viņa dzīves laiks nebija gars. Tēva Filipa darbība dūrās acīs ateistiem, viņu arestēja un aizveda uz Ostrovas cietumu, kur piesprieda nāvessodu. Bet vāciešiem strauji ieņēmot Ostrovu, atbrīvoja arī ieslodzītos. Tēvu Filipu, stipri novārgušu un bezspēcīgu, aizveda uz Viļakas klosteri, kur tēvu kopa un ārstēja. Slimoja viņš nepilnu pusgadu un 1942.gada 6.janvārī nomira. Viņu apbedīja klostera dārzā, pretī klostera kapličai, ar novēlējumu - lai tēvs Filips turpina sargāt klosteri.
Kad klosteri nacionalizēja, kapličā ierīkoja kinozāli, bet pretī kinozālei uzlēja asfaltu. Tā tēva Filipa kaps nokļuva zem asfalta, un kādu laiku tikai cilvēku atmiņā saglabājās apbedījuma vieta.
Tēva Filipa kapu atrada 1995.gada 12.jūnijā, un turpat arī tika pārapbedīts. Rudenī, ar Viļakas pilsētas domes labvēlību, tika uzlikts kapu piemineklis.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto: I.Bobrova
Raksta ID: 631
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1875
Ievietots:: 05 jūnijs, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas