Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tjunītis Andris

Raksta ID: 630
Atjaunināts: 20 septembris, 2023

Literāts
Dzimis 1963. gada 14. janvārī Rīgā. Mācījies Rīgas 2. vidusskolā, kuru pabeidzis 1981. gadā. Skolas laikā dziedājis korī, dejojis tautas dejas, fotografējis un kopš sešpadsmit gadu strādājis medicīnā, kas, iespējams, ietekmējis profesijas izvēli. Tālāk sekojušas studijas Rīgas Medicīnas institūtā. Studiju gados Andris bijis aktīvs sportists, vieglatlēts institūta izlasē. Ļoti interesējusi un arī padevusies traumatoloģija, mikroķirurģija.
Pēc institūta beigšanas uzsācis darbu Balvu slimnīcā par ausu-kakla-deguna slimību ārstu, vēlāk endoskopistu. Balvos Andris Tjunītis strādā joprojām.
Blakus ārsta darbam Andrim ir arī daudzas aizraušanās. Ilgāku laiku darbojies Balvu Tautas teātrī. Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2013” saņēmis Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu kā komponists un dziesmu teksta autors Balvu Tautas teātra izrādei – H.Vuolijoki “Jaunā saimniece”, „Gada izrāde 2014” skatē saņēmis diplomu par veiksmīgu Frenka Teilora lomas atveidošanu izrādē Somersets Moems „Apsolītā zeme”.
Andris Tjunītis  raksta dzeju un īsprozu, sacer mūziku, aizraujas ar fotografēšanu, nodarbojas ar ūdenstūrismu, patīk ceļot. No 2012.gada dzied Balvu Kultūras un atpūtas centra korī „Mirklis”. Viņš pats raksta "- patīk braukt pa straujiem ūdeņiem, laisties no kalna ar slēpēm un citas trakulīgas padarīšanas.” Izaudzinājis dēlus Kristoferu, Emīlu, Kārli un meitu Dārtu, uzcēlis sevis projektētu māju.
Ir iznākušas piecas Andra Tjunīša grāmatas:
"Rītdiena pagaidīs" (blēņas un pasakas) 1997. gadā;
"Liesma pa vidu" 1998. gadā;
"Mākoņtirgotājiem Gājēju ielā" 2011.gadā;
"Latvija - United Kingdom (ar tiesībām sarakstīties)" 2013.gadā;

"Zvaigznes diena" 2020.gadā
Žurnāliste Mārīte Šperberga par Andri Tjunīti rakstījusi: "Par viņu varētu tikpat daudz runāt un tik pat daudz klusēt. Cilvēki svarīgāko jau nepasaka vārdiem. Lielākā daļa paliek acīs, mīmikā, žestos. Andrim pieder paša mūrēts kamīns, paša radītas mēbeles. Viņam pieder ar fotoaparātu tīmeklī notverts zirneklis, rasa, bite, taurenis uz zāles stiebra, gulbis lidojumā...". Viņa fotogrāfiju personālizstādes bijušas Balvos, Alūksnē, Cēsīs, Aizkrauklē un vairākos Rīgas rajona pagastos.
2009.gada aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika muzikāls dzejas uzvedums "Mēs uzcēlām pili..." ar Andra Tjunīša dzeju un Māra Lāpāna autordziesmām.

Miris 2023.gada 16.jūnijā, apglabāts Priedaines kapos.

    

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto:no A.Tjunīša foto arhīva: - A.Tjunītis muzikālajā dzejas uzvedumā 2009.gada aprīlī (D.teilānes foto); ar brāli un mammu; Parīzē; ar Ģirtu Ripu un Astru Tjunīti; ar Astru Tjunīti izrādē "Apsolītā zeme"; ar kori "Mirklis"; laivojot; svētceļojumā; pie Bolupes; Barselonā

Raksta ID: 630
Atjaunināts: 20 septembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 8
Skatījumi:: 4283
Ievietots:: 05 jūnijs, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 septembris, 2023 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze