Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Raksta ID: 620
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Baltinavas mūzikas skola sāk darboties 1994.gada 1.septembrī kā Balvu mūzikas skolas filiāle - direktors Ilmārs Sležis. 1997.gada 1.septembrī skola uzsāk darbu kā patstāvīga pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Par tās direktori Baltinavas pagasta padome apstiprina Mariju Bukšu.
2003.gadā skola maina nosaukumu - Baltinavas mūzikas un mākslas skola, jo sāk īstenot programmu "Vizuāli plastiskā māksla". Skolā var apgūt pamatzināšanas mūzikā un mākslā. Mūzikā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, vijoļspēlē, akordeona, flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, eifonija spēlē. Vizuāli plastiskās mākslas programmā var apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus, darbu ar dažādiem materiāliem.
Pašreiz skolā mācās 95 audzēkņi no Baltinavas, Šķilbēnu, Briežuciema, Tilžas pagastiem. 52 audzēkņi apgūst mūzikas instrumentu spēli - skolotājas Romualda Dāvida, Ilze Vizule, Aija Nagle māca klavierspēli, Ilona Bukša vijoļspēli, marija Bukša akordeona spēli, Guntis Priedeslaipa un Aigars Bukšs pūšamo instrumentu spēli, Marija Bukša, Aija Nagle, Kaspars Freimanis mūzikas teoriju. Kā koncertmeistare skolā strādā Iveta Putiņa.
43 audzēkņi apgūst mākslas programmu. Ar audzēkņiem radoši strādā Iveta Gabrāne, Lilita Kūkoja, Indra Keiša, Ligita Kozlovska. Audzēkņi savu fantāziju izsaka dažādos materiālos un mākslas tehnikās. Bērni darina gobelēnus, apglezno stikla traukus, veido skulptūras, ciļņus, medaļas, izgatavo izstrādājumus no ādas un citiem materiāliem. Audzēkņi strādā guašas, akvareļa un pasteļa tehnikās.
2008.gadā skola ir akreditēta un saņēmusi Izglītības un Zinātnes ministrijas izglītības iestādes akreditācijas lapu 11 profesionālās ievirzes izglītības programmām.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola ir pagasta un apkārtējās kultūrvides veidotāja. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos, skatēs, izstādēs, festivālos rajonā, reģionā, valstī, ārzemēs. Ir iegūtas godalgas un atzinības. Skolai ir savas tradīcijas. Mācību gadu uzsāk ar pedagogu koncertu, jauno audzēkņu svinīgu uzņemšanu kolektīvā. Decembrī Ziemassvētku ieskaņas koncerti pagastā, veco ļaužu pansionātā u.c. Jauno gadu uzsāk ar tematisku karnevālu, martā ir senās mūzikas nedēļa, Lieldienās vecāku kopsapulce, audzēkņu koncerts. Mācību gadā reizi tiek organizēts brauciens kopā ar vecākiem uz izrādi LNO, kā arī apmeklētas izstādes un muzeji. Sadarbībā ar Latvijas Koncertdirekciju tiek organizēti slavenu mākslinieku koncerti skolā.
Daudzi skolas absolventi turpina mācīties mūziku mūzikas un mākslas vidusskolās, kā arī tālāk augstākajās mācību iestādēs.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Baltinavas mūzikas un mākslas skolas arhīva
Raksta ID: 620
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2150
Ievietots:: 05 maijs, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Balvu Mūzikas skola
b Balvu mākslas skola