Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Atpile-Jugane Ineta

Raksta ID: 618
Atjaunināts: 21 decembris, 2021

Dzejniece, kultūras darbiniece
Dzimusi 1977.gada 12.novembrī Balvu rajona Bērzpils pagasta Golvaros Ināras un Antona Atpiļu ģimenē. Šobrīd dzīvo Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagastā.
No 1984. – 1996.gadam mācījusies Bērzpils vidusskolā. Skolas laikā Ineta bijusi aktīva zīmētāja un keramikas pulciņa dalībniece skolotājas J.Dundenieces vadībā. Piedalījusies rajona un republikas olimpiādēs, skolas pasākumos. Vidusskolas gados tapuši pirmie viņas dzejoļi par vispārcilvēcisko vērtību, līdzcietības tēmām.
1996. – 2000.gadam Ineta studējusi Rēzeknes Augstskolas  Humanitārās fakultātes Latviešu valodas un literatūras specialitātē, iegūstot bakalaura grādu filoloģijā, kā arī latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotājas kvalifikāciju. Tieši augstskolas laikā viņa ne tikai studē simtiem citu autoru daiļdarbu, bet arī pati nopietnāk pievēršas dzejas rakstīšanai, piedalās dzejas pasākumos gan kā dalībniece, gan kā organizatore. Radošā gaisotne augstskolā, iespējas publicēties, piedalīties dažādos pasākumos stimulē dzejas tapšanu un pārvēršanu dzejiski muzikālās kompozīcijās. 1998.gadā top pirmā nopietnā Inetas dzejas publikācija – dzejas kopa Rēzeknes Augstskolas jauno autoru kopkrājumā „Emociju šķērēs”. 2000.gadā, rakstot bakalaura darbu, Ineta, no 70 jauno autoru iesniegtajiem darbiem, izturot konkursu,  kā viena no četriem dzejas autoriem iegūst iespēju piedalīties jauno autoru seminārā Rīgā.  Savukārt 2001.gadā ar VKKF un Balvu rajona padomes atbalstu tiek izdota pirmā dzejas grāmata „Neatburtā uguns”, pēc kuras atvēršanas svētkiem seko neskaitāmi aicinājumi uzstāties ar grāmatas prezentācijai sagatavoto Inetas dzejas kompozīciju.
2000. – 2002. gadā Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē iegūts maģistra grāds literatūrzinātnē.
Kopš 2007.gada – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras Latvijas autoru apvienības biedre.
No 2000.gada Ineta strādā Latgales kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, sākumā kā Latgaliešu literatūras, vēlāk – Kultūrvēstures nodaļas vadītāja, bet kopš 2003.gada kā direktores vietniece. Darbs muzejā ļāvis tikties un iepazīties ar daudz interesantām personībām, pabūt dažādās vietās un iemīlēt lietas ar senatnīguma garšu, radoši īstenot daudzas un dažādas idejas kā modernizētā Latgales keramikas ekspozīcija, somu kinorežisora ar latgaliskām saknēm Teuvo Tulio dzimtas pētniecība un T.Tulio veltītās izstādes „Kaisles važās” (Somija), viņa filmu demonstrēšanas organizēšana Rēzeknē, muzeja rakstu krājuma veidošana utt.
No 2000 – 2003.gadam strādājusi par Baltu filoloģijas pētnieciskā centra vadītāju Rēzeknes augstskolā, organizējot tur interesantas izstādes, tikšanās ar māksliniekiem.
Autore raksta, pārstāvot latviski rakstītās dzejas stīgu Latgalē, tiek aicināta uz skolām, bibliotēkām, kultūras namiem ar dzejas lasījumiem, sarunām par dzeju, dzīvi, mūsdienu literatūru. Visu šo gadu laikā viņas interese par rakstīto vārdu saglabājusies dzīva, guvusi pieredzi un briedumu, par ko liecina autores teksti. Ineta izkopusi spēju veidot sulīgus, interesantus dzejas tēlus, oriģinalitāte un ugunīgais temperaments ir likumsakarīgs darba un talanta sakausējuma rezultāts, kas gan padziļina, gan dažādo mūsdienu latviešu dzejas ainavu. Savā jaunākajā dzejas grāmatā „Reveranss. Sarkans uz sarkana” autore par savu izvēlas „deep red” – no sarkanas rasas, ugunīgas dvēseles līdz ugunszvejai, krūšu kabatiņā izsildītiem sapņiem.
Inetas Atpiles-Juganes publikācijas:
1998.gadā dzejoļu kopa Rēzeknes augstskolas jauno autoru kopkrājumā „Emociju šķērēs”;
2001.gadā – dzejoļu grāmata „Neatburtā uguns”( „LKC izdevniecība”);
2008.gadā – dzejas grāmata „Reveranss. Sarkans uz sarkana” („Garā pupa”);
Dzejas kopa Rēzeknes augstskolas literātu kopkrājumā „Papīra mezgli vējā” (http://www.ru.lv/res/studenti/pd/dzejnieki/papira.htm);
Dzeja žurnālā „Karogs”, laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”, „Vaduguns”, „Dialogi bēniņos”, „LU avīze”, LU krājumā „Vārti” u.d.c.
2004.gadā - grupas „Kardināls” albuma „Laimes paslēpes” tekstu autore. Inetas dzeja tiek izdziedāta grupu "Slieksnis", "Ginc & Es", dueta "Inga & Normunds" izpildījumā.
Ineta Atpile ir latgaliešu spēlfilmas "Vīna vosora deļ vysu" scenārija līdzautore, kuru uzņēma Latgolys entuziastu grupa "BILDIS" (2012) un dokumentālās filmas “Īsamirdzi zvaigznem leidza” par Latgales dziedātāju Aiju Rimšu scenārija autore. Filma tika pabeigta 2015.gada nogalē.
2014.gadā Ineta saņēma Latgaliešu kultūras balvu "Boņuks 2013" nominācijā "Labākais sniegums dzejā".
2015.gadā iznāk Inetas pirmā dzejoļu grāmatiņa bērniem un pirmā dzejoļu grāmata latgaliski "Otkon giunu sapynus" ar meitiņas Agnetas ilustrācijām, 2016.gadā - dzejoļu krājums "Mūdynuot muokuļus", kur katram dzejolim piemeklēta atbilstoša fotogrāfija, kuru darinājusi Inetas māsa Arita, bet 2019.gadā dzejoļu krājums bērniem "Lobuo i nalobuo" ar meitas ilustrācijām. Ļoti radošs dzejniecei bija 2021.gads. Iznāca grāmatiņa "Burtu vuoceleite" un dzejas krājums "Spuornu golu šalks", kas ir jau autores septītā grāmata un piektā dzejas grāmata latgaliešu valodā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Atpiles-Juganes personīgā arhīva: Ineta (2007); grāmatas "Reveranss. Sarkans uz sarkana" atvēršanas svētkos Latgales kultūrvēstures muzejā  2008.gada 8.oktobrī; tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā 2010.gada 24.novembrī

Raksta ID: 618
Atjaunināts: 21 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 3669
Ievietots:: 30 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze