Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lazdulejas pagasta bibliotēka

Raksta ID: 615
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

Arhīvā nav atrasti dokumenti par Lazdulejas pagasta bibliotēkas dibināšanu, bet bibliotēkas inventāra grāmatā pirmais ieraksts datēts ar 1951. gadu.Bibliotēka tajā laikā atradusies Šķilbēnos un sauksies Šķilbēnu ciema bibliotēka.Pēc otrā pasaules kara agrākajā Šķilbēnu pagasta teritorijā tika izveidotas vairākas ciema padomes, tai skaitā Egļevas, Loginu u.c.
1954. gadā Šķilbēnu ciema padomei pievienoja Egļevas ciema padomi.  Administratīvi teritoriālie pārkārtojumi Šķilbēnu ciema padomes territorijā notika līdz 1971. gadam. To rezultātā Šķilbēnu ciema padomes rietumu daļā izveidojās Lazdulejas ciema padome
1969. gadā bibliotēku no Šķilbēniem pārcēla uz kolhozu "Borec" "Egļevā" un tā saucās Lazdulejas ciema bibliotēka. Bibliotēkas vadītāja bija Valentīna Frolova.
1973. gadā bibliotēku pārcēla uz jauno kolhoza kantora  ēku. Valentīna Frolova aizgāja pensijā un par bibliotēkas vadītāju sāka strādāt Jeļena Aleksandrova
1977. gadā bibliotēkas vadību pārņēma Skaidrīte Logina.
1990. gadā  mainīja bibliotēkas nosaukumu un tā saucas Lazdulejas pagasta bibliotēka
1993. gada oktobrī bibliotēkai tika ierādītas jaunas telpas bērnudārzā vienā ēkā ar Egļuciema sākumskolu. 1998. gadā  Egļuciema sākumskolu slēdza.Bibliotēka joprojām atrodas šajā ēkā un to vada Skaidrīte Logina.
Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 3 datori un interneta pieslēgums. Ir kopētājs, printeris un skeneris.Visi pakalpojumi ir bezmaksas.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto: L.Dukaļska un no Balvu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības fonda - ilggadēja bibliotēkas vadītāja V.Frolova; S.Logina (2009) un vadot kādu pasākumu 1980.gadā

Raksta ID: 615
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1772
Ievietots:: 30 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka