Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzkalnes pagasta bibliotēka

Raksta ID: 614
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

Bērzkalnes pagasta bibliotēka ( līdz 1992.gadam Ploskenes ciema bibliotēka)
1951. gada 7. janvārī tagadējā Bērzkalnes pagasta teritorijā (toreiz Vistusalas ciema padomē) reģistrēta kolhoza "Pobeda" bibliotēka  ar grāmatu fondu 210 eksemplāri. Bibliotēku finansējis kolhozs "Pobeda" un tai pat skaitījusies lasītava. Par to liecina izraksts no Alūksnes zonālā valsts arhīva. Bibliotēka atradusies kolhoza "Pobeda" kantora ēkā.
40.- 50. gados tagadējā bibliotēkas apkalpojamā rajonā bija vairākas ciema padomes un daudzi mazi kolhozi, kas pakāpeniski apvienojās.  
1954.gadā likvidēja Vistusalas ciema padomi, teritoriju pievienojot Ploskenes ciema padomei. Līdz ar to kolhozs "Pobeda" ietilpa Ploskenes ciema padomē.
Līdz 1964.gada 20. jūlijam Ploskenas ciema bibliotēkā strādā Marta Ļeļeva un tā atradās kolhoza kantora telpās.
No 1964. gada 20. jūlija līdz 1968. gada 25. oktobrim bibliotēkā strādāja Nellija Zača (Sīle). 1965. gada vasarā bibliotēka tika pārcelta uz Aizpurves skolu.1968.25.10.--1970.27.01 strādā Līvija Petuka
1970.27.01-1973.1.01 -Mudīte Maslova. 1971. gada vasarā bibliotēku pārcēla uz Ploskenes ciema padomes telpām.
1973.01.01 - 1974. gada rudenim -Jevgēnija Trusova, 1974. gada rudens līdz 1976.03.09 -Vaira Venere.
1976.03.09.- 1982.01.03 Mudīte Maslova, 1982.01.03.- 1984. - Asja Mincāne
1984.-1996.- Ļena Cibule
1991. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz bērnudārza telpām. 1992. gada augustā līdz ar pagasta nosaukuma maiņu arī bibliotēka tiek pārdēvēta par Bērzkalnes pagasta bibliotēku No 1996. gada 10. maija bibliotēkā strādā Alda Ignatjeva, bet no 2005. gada 12. maija - Irēna Šļakota

2009.gada novembra mēnesi bibliotēku pārcēla uz jaunām, izremontētām telpām.
Šobrīd bibliotēkas telpas ir 136 m². Lasītājiem ir 14 darba vietas. Bibliotēkā ir pieejami lietotājiem seši datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu, printeris, kopēšanas iekārta, skeneris.
 
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Bērzkalnes bibliotēkas fonda un L.Dukaļskas: bibliotēkas ēka 1986.gadā; Mudīte Maslova; izstādes bibliotēkā; I.Šļakota (2008)
Raksta ID: 614
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1951
Ievietots:: 30 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka