Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zvejniece Rasma

Raksta ID: 613
Atjaunināts: 28 decembris, 2021

Žurnāliste
Dzimusi 1963. gada 21. maijā Balvu rajona Bērzpilī. 1981. gadā pabeidza Bērzpils vidusskolu un iestājās Latvijas Valsts Univesitātē žurnālistos. Pēc Universitātes beigšanas 1986. gadā atgriezās Balvu rajonā un sāku strādāt rajona laikrakstā “Vaduguns”. Sākumā lauksaimniecības nodaļā, tad padomju (jeb pašvaldību) dzīves nodaļā. Strādāja Rasma vienā kabinetā ar Imantu Koliņu, vienu no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem Balvos, un kopējā darba vieta Atmodas laikā izveidojās par pirmo neoficiālo Tautas frontes štābu. Kazimirs Šļakota un Maruta Sprudzāne uzaicināja viņu piedalīties “Balvu Atmodas” veidošanā. "Šie apstākļi pilnībā sakrita ar pašas pārliecību un uzskatiem, tādēļ likumsakarīga bija atrašanās atmodas procesu epicentrā Balvu rajonā. Tas bija interesants vēstures patiesību un cilvēku iepazīšanas laiks, tā bija veiksme un liela iespēja jaunam žurnālistam"- atceras Rasma.
 “Balvu Atmodas” veidošana no 1989. līdz 1992. gadam, paralēli žurnālista darbam “Vadugunī”, bija laba profesionāla skola, kurā gūtā pieredze noderēja, kad 1992. gadā rajona deputātu padome iecēla Rasmu Zvejnieci par “Vaduguns” redaktori un pašvaldības uzņēmuma vadītāju. Uzņemties redakcijas vadību tik smagā ekonomiskā situācijā, kāda bija 90.-to gadu sākumā, kad pašai vēl nav pat trīsdesmit, bija liels izaicinājums. Bet Dievs deva veiksmi un labus darbiniekus, un “Vaduguns” noturējās un attīstījās.
1996. gadā “Vaduguns” darbinieki izveidoja savu uzņēmumu SIA “Balvu Vaduguns” un turpināja izdot rajona laikrakstu “Vaduguns”. Rasma turpināju redaktora darbu, bet no 1997. gada līdz 2006. gadam bija arī SIA “Balvu Vaduguns” valdes priekšsēdētāja. Par "Vaduguns" redaktori Rasma Zvejniece nostrādāja četrpadsmit gadus. Šajā laikā sāka organizēt “Vaduguns” šaha turnīrus un Krustvārdu mīklu gada maratonu, iedibināja “Vaduguns” kalendāru izdošanas tradīciju, svinēja “Vaduguns” dzimšanas dienas balles kopā ar lasītājiem, skolēnu un studentu piesaistīšanai nodibināja “Redaktoru klubiņu”, rakstīja un realizēja dažādus projektus, izdevās izveidot profesionālu, lasītu un cienītu avīzi.
2005. gadā Rasma ieguva maģistra grādu valsts pārvaldē. Bija Latgales Preses izdevēju asociācijas valdes locekle un Balvu pilsētas Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes locekle.  
2007. gads nāca ar pārmaiņām Rasmas dzīvē. Tagad viņa strādā Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, vada Komunikācijas nodaļu, pēta Latvijas Senāta vēsturi. 2008.gadā izdota brošūra “Senatori. Latvijas Senāts 1918-1940”, kurai Rasma ir redaktore. Publicējas žurnālos “Komersanta Vēstnesis” un “Jurista Vārds”.
Kopš 1993. gada Zvejnieku ģimene pieder Pasaules latviešu ģimeņu kustībai 3x3. Gandrīz ik vasaru Rasma strādā 3x3 nometņu avīžu redakcijā, piedalās 3x3 vēstures grāmatas veidošanā.
Rasma Zvejniece ir apbalvota ar 1991. gada barikāžu piemiņas medaļu un Balvu pilsētas Atzinības rakstu 2005. gadā.

 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no R.Zvejnieces personīgā arhīva: “Vaduguns” redakcija avīzes 50. dzimšanas dienā 2000. gada 5. martā (Rasma pirmā no kreisās); tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā 2011.gada 24.martā
 

Raksta ID: 613
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1941
Ievietots:: 25 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Šperberga Mārīte