Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sanders Vitālijs

Raksta ID: 612
Atjaunināts: 27 oktobris, 2021

Žurnālists, literāts
Dzimis 1930.gada 29.janvārī Viļakas pagasta pusgraudnieka ģimenē. 1932.gadā tēvs iegūst jaunsaimniecību Kurzemē, Sakas pagasta "Grīņos". Te Vitālijs kopā ar vecākiem dzīvo līdz sasniedz pusaudža vecumu, pabeidz Sakas četrklasīgo pamatskolu. Vēlāk, pēc otrā pasaules kara, viņš iestājas Aizputes strādnieku jaunatnes vakara vidusskolā un strādā apriņķa laikrakstā "Jaunais ceļš" par literāro līdzstrādnieku. Pēc dienesta padomju armijā jaunais censonis dodas studēt žurnālistiku uz Sanktpēterburgu (toreiz Ļeņingradu). Pēc studiju beigšanas tiek nozīmēts darbā dzimtā novada laikrakstā "Vaduguns", kur tās redaktors Pēteris Bāliņš viņu pieņēma darbā par literāro līdzstrādnieku. Pēc dažiem gadiem Sanderu iecēla par redaktora vietnieku, bet, kad 1969.gada P.Bāliņš devās pelnītā atpūtā, redakcijas vadību uzticēja Vitālijam Sanderam. Par  redaktoru viņš nostrādā līdz 1980.gadam.
Šajā gadā tiek dibināts jauns laikraksts "Jūrmala" un par redaktoru tiek uzaicināts V.Sanders. Taču jaunā laikraksta iespiešana ir nenokārtota, to maketē un iespiež ar sentēvu paņēmieniem, tāpēc pēc pusotra gada pūlēm redaktors šo amatu pamet un pieņem piedāvājumu kļūt par grāmatu izdevniecības "Avots" galvenā redaktora vietnieku. Šeit strādājot aizrit nākamie desmit gadi līdz pensijai. Būdams pensijā, Sanders vēl desmit gadus vada bibliotēku Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolā. Te sāk rakstīt savus romānus. Septiņdesmit gadu vecumā rakstnieks pārtrauc algotu darbu un turpina tikai rakstīt.
Vitālijs Sanders sarakstījis dokumentālu romānu "Dīvainā dzīve" (2007) par tēva piedzīvojumiem "Grīņos", romānus "Nameja mazmeita" (2008),  "Ausmas Namejas putni" (2008), vēsturiskus romānus "Henke no Pāvilostas" (2009) un "Ūdensrožu gatve" (2011),), īsromānu "Malvīnes kokteilis"(2012), noveli "Skvērā smaržoja nopļauta zāle" (2014), īsromānu "Dzīves rotaļas" (2015)
2015.gada nogalē iznāca Vitālija Sandera Kopoti raksti 3 sējumos
Pēc kādreizējā grīņnieka Vitālija Sandera literārā darba "Dīvainā dzīve" motīviem Baltinavas amatierteātra "Palādas" režisore Anita Ločmele uzrakstīja lugu, kuru iestudēja Baltinavas un Pāvilostas amatierteātri. Iestudējums "Apsolītā zeme" ir par latgaliešu ģimeņu ieceļošanu Kurzemē, Sakas pagasta Grīņos. Pirmizrādi 2018.gada 3.novembrī Pāvilostas Kultūras namā noskatījās arī pats autors.

Vitālijs Sanders 2020.gada 27.decembrī devies mūžībā.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no V.Sandera personīgā arhīva: V.Sanders ar "Vaduguns" kausu starptautiskajās motokrosa sacensībās "Baltais briedis"; 85 gadu jubilejas reizē ar tuviniekiem un "Vaduguns" žurnālisti (Z.Lielbārža foto); ar Baltinavas un Pāvilostas aktieriem "Apsolītās zemes" pirmizrādē (2018)

Raksta ID: 612
Atjaunināts: 27 oktobris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2812
Ievietots:: 20 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 oktobris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze