Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baltinavas pagasta bibliotēka

Raksta ID: 610
Atjaunināts: 06 novembris, 2019


Baltinavas pagasta bibliotēka varētu būt dibināta 1944. gadā. Par to liecina dokuments no Alūksnes zonālā valsts arhīva - Abrenes apriņķa Tautas izglītības nodaļas 1944. gada 30. novembra sēdes protokols Nr.29, ka ar 1944.gada 1. decembri par Baltinavas bibliotēkas pārzini iecelta Lucija Daukste.
Otrs dokuments - Viļakas apriņķa Baltinavas pagasta DDP IK 1945. gada 19. septembra sēdes protokols Nr. 17 liecina, ka pagasta bibliotēkai piešķirts grāmatu skapis.
Pirmais ieraksts Baltinavas ciema bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1954. gadā.
Līdz 1991. gadam bibliotēka atradās Baltinavas ciema TDP ēkā Kārsavas ielā 14, bet 1991. gadā ēku atguva tās faktiskie īpašnieki – Baltinavas pareizticīgo draudze un bibliotēka tika pārcelta uz bērnudārza telpām Tilžas ielā 7.
 No 1993. gada oktobra tā atrodas bijušās p.s. „Baltinava” kantora ēkas otrajā stāvā Kārsavas ielā 16
2008. gadā bibliotēkas telpas paplašināja no 84 – 112 m²
Bibliotēkā ir bezmaksas interneta pieslēgums lietotājiem. Ir 8 datori, multifunkcionāla iekārta, kopētājs.
 Bibliotēkā strādājušas:
Lucija Daukste (1944.-
Jekaterina Aševska (vēlāk Logina) (1967.-1979.)
Ināra Ločmele (1979.-1984.)
Maruta Jermacāne (1984.-1991)
Aija Markova (vēlāk Kuzņecova) (1991.-1994. un 1995.-2004)
Ilga Logina (1994)
Ināra Bubnova (2004.- strādā)

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto: L.Dukaļska un no Balvu centrālās bibliotēkas fonda - I.Bubnova; I.Logina un Baltinavas pagasta bibliotēkā
Raksta ID: 610
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2024
Ievietots:: 20 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka