Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ņikuļina Ināra

Raksta ID: 606
Atjaunināts: 08 oktobris, 2018
Pašvaldību un sabiedriskā darbiniece
Dzimusi 1951.gada 10.jūnijā Ludzas rajona Mežvidu pagastā. Beigusi Kārsavas vidusskolu un Kārsavas bērnu mūzikas skolu.1973.gadā beigusi Daugavpils pedagoģiskā institūta Fizikas matemātikas fakultāti, bet 1999.gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē ieguvusi Izglītības zinātņu maģistra grādu.
Intensīvā un nemiera pilnā Ināras Ņikuļinas darbība Balvu puses ļaudīm labi pazīstama kopš 1973.gada, kad Tilžas vidusskolā darbu uzsāka jauna fizikas un matemātikas skolotāja. Pēc dažiem gadiem seko darbs  Mežvidu astoņgadīgās skolas direktores amatā, bet no 1979. gada darbs Kupravas vidusskolas direktores amatā. Ierodoties jaunajai direktorei, Kupravas vidusskolā ir nepabeigts būvlaukums, bet ne uz ilgu laiku. Ināras Nikuļinas degsme un jautājumu virzīšanas meistarība drīz aicina Kupravas pilsētciemata bērnus jaunās skolas telpās.

Talantīgās direktores darba prasme tiek pamanīta un 1982. gadā Ināra Ņikuļina kļūst par Balvu rajona partijas komitejas nodaļas vadītāju, bet jau 1986. gadā - par Balvu rajona izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieci. Šajā amatā tiek sagaidīti arī Atmodas gadi.

1991. gada pavasarī Ināra Ņikuļina pamet prestižo vadošo amatu, lai realizētu kārtējo jauno ideju, kas viņai nav devusi mieru jau ilgāku laiku. Laikmetam neraksturīgi, dažu mēnešu laikā bijusī Lauktehnikas kantora ēka pārtop par skolu. 1991. gada 1.septembrī durvis ver Balvu deviņgadīgā skola. Vēl vairākus gadus sekmīgi turpinās tās rekonstrukcija un paplašināšana, skola iegūst jaunu statusu - Balvu Amatniecības vidusskola, tiek uzbūvēta sporta zāle. Tā kļūst par prestižu un atzītu mācību iestādi ne tikai Balvos, bet arī rajonā un novadā. Savukārt, direktore jau dibina Jaunlatgales Balvu amatnieku biedrību, kas ļauj radošāk izvērst skolas darbību un audzēkņiem iegūt arī zeļļa diplomus.

2001. gads atnes jaunu pavērsienu un plašumu Ināras Ņikuļinas intensīvajai darbībai. Viņa pārliecinoši tiek ievēlēta par Balvu pilsētas domes deputāti un kļūst par Balvu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieci. Ināras Nikuļinas darbības lokā atkal nonāk visi jautājumi, kuriem arī iepriekšējos gados viņas darbībā ir bijusi ievērojama loma - izglītība, kultūra, sociālie jautājumi. Ar šo laiku Balvu pilsētu varam saukt par tādu, kas attīstās un nebaidās no inovatīvām domām un plašiem projektiem. Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs, Daugavpils Universitātes u.c. augstāko mācību iestāžu filiāles Balvos, Balvu pilsētas ģimenes atbalsta un sociālās aktivitātes veicināšanas centrs, Balvu pašvaldības aģentūra Sociālais serviss, kultūras iestāžu infrastruktūras uzlabošana, jaunu speciālistu piesaiste pilsētai, pilsētas pozitīva tēla veidošana - šīm nemitīgu enerģiju prasošajām tendencēm priekšgalā stāv Ināra Nikuļina.

2005. gada pašvaldību vēlēšanas nāk ar jaunu atbildības pakāpi, Ināra Ņikuļina kļūst par Balvu pilsētas Domes priekšsēdētāju. Likumsakarīgi vai nejauši, bet tieši 2005. gadā Balvi kļūst par uzvarētājiem konkursā par sakoptāko pilsētu Latvijā. Turpinās pilsētas ielu rekonstrukcija, jaunu vērienu gūst apzaļumošanas darbi, ir realizējies balvēniešu sapnis, kopš 1978. gada gaidītais peldbaseins pilsētā, un atrisināts ilgus gadus iestrēgušais bibliotēkas un mūzikas skolas telpu jautājuma risinājums, tiek atvērta sociālā dzīvojamā  māja „Atvasara”, veidots inkubators biznesa vides attīstībai, projektēts un virzīts Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma centra izveides jautājums, plānota muzeja attīstība, analizējot kultūras sociālekonomisko ietekmi uz pilsētvides un dzīves kvalitātes attīstību. No 2009.gada līdz 2013.gadam Ināra ir Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
Ar 2009.gada 1.jūliju (līdz 2013.gadam) Ināra Ņikuļina bija Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece, pēc tam 2013.gada pašvaldību vēlēšanās viņa tika ievēlēta novada domes sastāvā.
No 2011.gada līdz 2017.gadam Ināra Ņikuļina bija SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības" valdes priekšsēdētāja, bet pēdējos trīs gadus arī izpilddirektore.

2008.gadā Ināra Nikuļina saņēma "Dzimumu līdztiesības balvu 2008" un ar 2008.gada 14.oktobra Ordeņu kapitula lēmumu kļuva par Atzinības krusta IV šķiras ordeņa virsnieci. Saņēmusi arī LR Ministru kabineta Atzinības rakstu (2001) un Izglītības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas Atzinības rakstus
Ināra spēlē klavieres, akordeonu, basģitāru, cītaru, patīk dzeja, ceļojumi

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 606
Atjaunināts: 08 oktobris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3085
Ievietots:: 18 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 08 oktobris, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Balvu pilsētas vadītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Apeins Ilmārs
b Bartkevičs Guntars
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Buzijana Valda
b Cibule Ruta
b Cibuļs Juris
b Circenis Rihards
b Džigurs Pēteris
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kazinovskis Andris
b Keišs Jāzeps
b Keišs Pēteris
b Keišs Pēteris
b Krišjāne Erna
b Krēmere Rita
b Kārkliņš Imants
b Kļaviņš Jānis
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Ločmelis Aldis
b Ločmelis Vitālijs
b Magone Imants
b Martuževa Broņislava
b Matīsa Aina
b Matīss Valdis
b Nagle Aija
b Olekšs Kazimirs
b Pličs Igors
b Pozņaks Ulriks
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Pušpurs Aldis
b Resne Vaira
b Salmanis Egons
b Stradiņa Margarita
b Sudarovs Jānis
b Supe Mihalīna
b Tarbunass Ādolfs
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veina Albīna
b Veismanis Agris
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Šaicāne Irēna
b Šaicāns Voldemārs
b Šakina Margarita
b Šnepers Arvīds
b Šļakota Kazimirs
b Šļakota Voldemārs