Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Logina Zinaida

Raksta ID: 605
Atjaunināts: 14 decembris, 2023

Žurnāliste

Dzimusi 1954. gada  9. septembrī Balvu rajona Bērzpils pagasta "Golvaros". Mācījusies vispirms Golvaru 8-gadīgajā skolā, pēc tam  - Bērzpils vidusskolā. Sapņojusi kļūt par žurnālisti, "jo šajā profesijā redz sevi visu  izzināt gribošu " - tā par sevi kādā intervijā rakstīja Zinaīda. Pēc vidusskolas beigšanas divus gadus (1973-1975) strādājusi laikraksta "Vaduguns" redakcijā par korektori, pēc tam sešpadsmit gadus (1975-1991) poligrāfijas jomā – burtlice, mašīnburtlice Balvu tipogrāfijā. Toreiz Balvu tipogrāfijā salika un uz vietas iespieda arī laikrakstu „Vaduguns”. Tad sekoja sporta metodiķes darbs sporta biedrībā "Vārpa", darbs ar orientieristiem, orientieristu  kluba „Kalnezers” dibināšana, starti Ziedrijā Oringen  orientieristu forumā ar Balvu rajona komandu, bet 1993. gadā - sekoja otrreizēja atgriešanās "Vaduguns" redakcijā nu jau  par reklāmas nodaļas vadītāju. Paralēli   darbam atmodas periodā strādāja arī laikrakstā "Balvu Atmoda", to saliekot tipogrāfijā un rakstot publikācijas. Aktīvi darbojusies Latvijas Tautas Frontē, darbs Latvijas Kultūras fonda Balvu kopā un līdztekus visam - sports un dzeja. Vairākus gadus Zinaīda  bija literārās apvienības „Klātbūtne” dalībniece, piedalās daudzos dzejas dienu pasākumos mūsu rajonā. Viņas dzeja publicēta laikrakstā „Vaduguns”, novada literātu kopkrājumā „Domas” un kopkrājuma "Mana grāmata" 2.sējumā
1996.gadā izveido SIA  „Balvu Vaduguns”, un Zinaida turpina  gatavot daudzveidīgas publikācijas. Šobrīd ir kultūras un sporta nodaļas vadītāja.
Grāmatas "Balvu rajonam 60" literārā redaktore (2009)

2007.gadā Zinaīda Logina beigusi Daugavpils Universitāti, iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā. Ir sertifikāts saskarsmes psiholoģijā un datorzinībās. Piedalījusies žurnāla „Ievas Stāsti” konkursā un saņēmusi balvas.
2002. gada 24. jūlijā apbalvota ar 1991. gada barikāžu dalībnieku Piemiņas zīmi par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī - augustā (darbs avīzē "Balvu Atmoda"). Latvijas Sarkanais Krusts apbalvojis ar Goda Rakstu par LSK Balvu komitejas labdarības pasākumu atbalstīšanu un LSK vārda popularizēšanu Balvu rajonā.
2007. gadā Zinaīdai pasniegts Balvu pilsētas domes Atzinības raksts par ieinteresētību Balvu pilsētas notikumu atspoguļošanā un objektīvas informācijas sniegšanu laikrakstā "Vaduguns", 2009.gadā - Balvu rajona padomes Atzinības raksts,  2013.gadā -  Balvu novada Gada balva kultūrā "Mūsu lepnums 2012".
2020.gada 22.februārī Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonijā Logina Zinaīda ieguva titulu "Latgales Gada aktīvākais seniors". Zinaīda aktīva bijusi visu mūžu, tāpēc nemaz nav jābrīnās, kā viņa visu paspēj. Pēc darba redakcijā vada dziedinošo vingrošanu ar jogas un elpošanas elementiem. Darbojas veselības projektos, vada arī nūjošanu, jo ir gan nūjošanas gide, gan instruktore. Piedalījusies Veselības Ministrijas sabiedrības informēšanas kampaņā "KustiNācija" kustības vēstnešu apmācībās kļūstot par "KustiNācijas" vēstnesi. Zinaīda beigusi Dziedniecības akadēmiju "Akvilona" un lasa lekcijas gan psiholoģijā, gan veselības un dziedniecības jomā. 2019.gadā viņa, lai apgūtu pedagoģiskos pamatus ar tiesībām veikt pedagoģisko darbību, mācījusies LU Alūksnes filiālē. Zinaīda ir sertificēta pilates, ūdens aerobikas trenere.

Kopš 2009.gada Zinaīda vada Balvu pensionāru biedrību, organizējot gan ikmēneša tikšanās, gan ekskursijas. 2023.gadā viņai piešķirts Balvu novada Atzinības raksts.

 Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Z.Loginas personīgā arhīva

Raksta ID: 605
Atjaunināts: 14 decembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2877
Ievietots:: 18 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 decembris, 2023 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte