Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Skujetnieku bibliotēka

Raksta ID: 603
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

Lazdukalna pagasta 2. bibliotēka, tagad Skujetnieku bibliotēka, dibināta 1953. gada 3. jūlijā ar Balvu darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmumu Nr.357 kā Lieparu ciema bibliotēka un apkalpoja kolhoza "Boļševiks" teritorijas iedzīvotājus. 1977. gada 28. martā ar LPSR Augstākās Padomes Prezīdija dekrētu Lieparu ciema padomi likvidēja. Teritoriju pievienoja Lazdukalna ciema padomei un no šī laika bibliotēka visos dokumentos tiek saukta par Lazdukalna ciema 2. bibliotēku. Lazdukalna ciema padomes teritorijā bija kolhozs "Silaine", kura centrs atradās Skujetnieku ciemā un sovhozs "Lazdukalns "ar centru Lazdukalnā. Bibliotēka tika pārcelta uz kolhoza "Silaine" centru Skujetniekos. Ilgus gadus Lazdukalna 2. bibliotēkā strādāja Janīna Bikaviņa. Viņa bija aktīva, centīga un apzinīga bibliotēkas vadītāja un bibliotēkai 1967. gadā piešķīra nosaukumu „Teicama darba bibliotēka”
Bibliotēka arī pašlaik atrodas Skujetniekos un ir izvietota daudzdzīvokļu mājā.
Bibliotēkai ir abonementa telpa un interneta lasītava ar bezmaksas interneta pieslēgumu. Bibliotēkas vadītāja Valda Šmagre

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto: L.Dukaļska
Raksta ID: 603
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1845
Ievietots:: 18 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka