Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krēmere Rita

Raksta ID: 602
Atjaunināts: 12 novembris, 2013
Sabiedriskā un pašvaldību darbiniece
Dzimusi 1957.gada 24.augustā Balvu rajona Rugāju pagasta Gaiļukalna ciemā. No 1964.līdz 1975.gadam mācījusies Rugāju vidusskolā. Līdz ar mācību gaitu uzsākumu Rita arvien iesaistījusies kādā tautisko deju kolektīvā, ar kuru piedalījusies ne tikai skolas, pagasta un izbraukuma koncertos, bet turpmāk arī Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos – 1993., 1998. un 2008.gadā. Savukārt sportiskais azarts izpaudies vieglatlētikā un spēlējot basketbolu un rokasbumbu, arī rajona izlases komandās.
Pēc studijām Jelgavas Universitātē, to absolvējot 1980.gadā un kļūstot par diplomētu zooinženieri, Rita atgriezusies dzimtajos Latgales laukos. Specialitātē nostrādājusi desmit gadus: kā lopkopības kompleksa vadītāja līdz 1984.gadam, pēc tam līdz 1990.gadam kā galvenā zootehniķe padomju saimniecībā „Rugāji”. Šajā laikā veikusi arī toreizējās Rugāju ciema padomes deputātes pienākumus.
No 1990.gada viņa ir Rugāju pašvaldības darbiniece, kas darba pienākumus veic ātri un kvalitatīvi, bet ar 1997.gada 6.novembri turpina darbu vietējā pašvaldībā jau kā tās vadītāja. Rugāju pagasta iedzīvotāju atkārtota uzticība Ritai Krēmerei 2001. un 2005.gada pašvaldību vēlēšanās ir apliecinājums tam, ka notiek sekmīga pagasta attīstības virzība. To sekmē arī pagasta priekšsēdētājas zināšanas, 2008.gadā iegūstot maģistra grādu Sabiedrības un iestāžu vadības zinātnē Daugavpils Universitātē. No 2009.gada 1.jūlija līdz 2013.gada jūnijam Rita Krēmere bija Rugāju novada domes priekšsēdētāja.
Ritas Krēmeres vadībā manāmi uzlabojusies lauku dzīves vides kvalitāte pagastā, ko savukārt veicina nepārtraukta Rugāju pašvaldības teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība. Aktualizētas pagasta vērtības – tā ģeogrāfiskais stāvoklis, dabas resursi, darbīgie cilvēki un sakoptība. Rugāju pagasts divkārt kļuvis uzvarētājs Latgales novada konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts” – 2001. un 2006. gadā.
Rugāju vārds kļuvis pamanāms visā valstī. 2004.gada 1.maijā Rugāji bija valsts uzmanības centrā, kad ministru prezidents I.Emsis no Rugāju pagasta TV tiešraidē apsveica Latviju ar uzņemšanu ES valstu saimē. Šajā dienā rugājieši atzīmēja arī novadnieka, ievērojamā operdziedoņa Tāļa Matīsa 100.dzimšanas dienu. Par godu šai gadskārtai Rugāju parkā uzstādīts piemiņas akmens, tāpat pagastā iekoptas citas nozīmīgas piemiņas vietas. Rugājiem ir divi karogi – viens izgatavots gobelēna tehnikā, ko nes gājienos, un otrs ir auduma masta karogs. Pagastam ir arī savs ģerbonis, logo un himna. Ideja par to, ka Rugājiem vajadzīgi šādi simboli, pieder R.Krēmerei. Pēc priekšsēdētājas iniciatīvas izdoti arī vairāki bukleti, kalendāri par Rugāju pagastu, kā arī izveidota pagasta karte un pašvaldības informatīvais izdevums „Kurmenīte”, kurā tiek atspoguļota pagasta padomes darbība un dažādi notikumi pagastā.
Pašvaldības vadītāja Rita Krēmere ir centusies izveidot labu komandu, kurā katrs cilvēks ir savā vietā un darbu pilda ar augstu atbildības sajūtu, gūstot panākumus dažādās jomās. Viņas uzdevums ir bijis radīt darba atmosfēru un darbu vadīt, saskaņot, lai var paļauties. Priekšsēdētāja vienmēr bijusi ieinteresēta vietējās kultūrvides uzlabošanā: renovētas visas pagasta kultūras iestādes – divas bibliotēkas, muzejs, arī parks ar brīvdabas estrādi, izveidots Tūrisma informācijas centrs.Pagastā katru sezonu darbojas 12-14 pašdarbības kolektīvi, no kuriem 2-4 vienmēr piedalās republikas Dziesmu un deju svētkos.
Aktīvi pozicionēta ir priekšsēdētājas attieksme pret uzņēmējdarbību pašvaldības teritorijā. Pagasta teritorijā tiek izveidoti jauni uzņēmumi, paplašināta lauksaimnieciskā darbība. Aizvien vairāk uzņēmēji un zemnieki iesaistās ES fondu apguvē. Vietējie uzņēmēji saviem līdzcilvēkiem radījuši ap 200 darbavietu. Pašvaldības teritorijā darbojas 16 lielākie SIA un individuālie uzņēmumi, kā arī 10 spēcīgas zemnieku saimniecības.
Tomēr izglītības attīstība Rugāju pagasta padomei ir nenoliedzama prioritāte. Priekšsēdētājas vadībā renovētas izglītības iestāžu ēkas – Rugāju vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes (tajā atrodas arī Balvu mūzikas skolas Rugāju filiāles telpas). 2006.gadā uzcelts Rugāju Sporta nams, kas ir viena no modernākajām sporta būvēm Latvijā.
Katru gadu pagastā notiek vietējā skolotāja U.Feldmaņa piemiņas kausa izcīņas turnīrs basketbolā. 2002.gadā izveidota Rugāju šautuve.
Pagastā ir vairāki nozīmīgi sociālās infrastruktūras attīstības objekti – 13 pašvaldības iestādes un komunālā saimniecība, kā arī Latgales reģiona krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem un citi.
Rugāju pagasts ieņēmis līdera pozīciju Balvu rajonā. Tas pateicoties uzņēmīgajiem rugājiešiem un pagasta priekšsēdētājai Ritai Krēmerei, kura ar savu darbu veido pagasta dzīvi skaistāku, ieguldot darāmajā sirdi un dvēseli.
Vīrs – zemnieku saimniecības īpašnieks, bērni – Lauris, Rugāju sporta nama vadītājs, un Linda, juriste.
R.Krēmere saņēmusi Valsts Prezidenta, kā arī vairākus Latvijas Pašvaldību Savienības un dažādu ministriju Atzinības rakstus.
Ar 2007.gada 22.oktobra Ordeņu kapitula lēmumu par nozīmīgu ieguldījumu Balvu rajona Rugāju pagasta attīstībā un ilggadēju priekšzīmīgu un godprātīgu darbu valsts labā Rita Krēmere iecelta par Atzinības krusta V šķiras ordeņa kavalieri.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no R.Krēmeres personīgā arhīva
Raksta ID: 602
Atjaunināts: 12 novembris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2094
Ievietots:: 17 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 12 novembris, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Apeins Ilmārs
b Bartkevičs Guntars
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Buzijana Valda
b Cibule Ruta
b Cibuļs Juris
b Circenis Rihards
b Džigurs Pēteris
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kazinovskis Andris
b Keišs Jāzeps
b Keišs Pēteris
b Keišs Pēteris
b Krišjāne Erna
b Kārkliņš Imants
b Kļaviņš Jānis
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Ločmelis Aldis
b Ločmelis Vitālijs
b Magone Imants
b Martuževa Broņislava
b Matīsa Aina
b Matīss Valdis
b Nagle Aija
b Olekšs Kazimirs
b Pličs Igors
b Pozņaks Ulriks
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Pušpurs Aldis
b Resne Vaira
b Salmanis Egons
b Stradiņa Margarita
b Sudarovs Jānis
b Supe Mihalīna
b Tarbunass Ādolfs
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veina Albīna
b Veismanis Agris
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Ņikuļina Ināra
b Šaicāne Irēna
b Šaicāns Voldemārs
b Šakina Margarita
b Šnepers Arvīds
b Šļakota Kazimirs
b Šļakota Voldemārs