Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bukša Marija

Raksta ID: 601
Atjaunināts: 20 septembris, 2023

Mūzikas skolotāja, kordiriģente, tautas muzikante
Dzimusi 1959.gada 14.septembrī Baltinavā. Sākumā mācījās Baltinavas vidusskolā, bet pēc 8.klases beigšanas Marija iestājās Rēzeknes mūzikas vidusskolas kordiriģēšanas nodaļā. Pēc Rēzeknes mūzikas vidusskolas absolvēšanas Marija gadu strādāja Gulbenes rajona Litenes 8-gadīgajā skolā par mūzikas skolotāju. 1979.gadā viņa turpināja mācīties Daugavpils Pedagoģiskā institūta mūzikas pedagoģijas nodaļā, ko absolvēja 1983.gadā. Pēc tam līdz 1994.gadam strādāja Balvu 1.vidusskolā par mūzikas skolotāju. Te viņa vadīja Balvu vidusskolas kori, zēnu kori un dažādus ansambļus.
1994.gadā Marija Bukša atgriezās Baltinavā un palīdzēja izveidot Balvu mūzikas skolas Baltinavas filiāli. 1996.gadā viņa kļuva par jaunizveidotās skolas direktori, mūzikas teorijas un akordeona spēles pasniedzēju. Tāpat skolotāja pārvalda akordeona, klavieru un dažādu tautas mūzikas instrumentu spēli
1997.gadā Marija kopā ar Aiju Nagli izveidoja Baltinavas pagasta jaukto kori.  Pati Marija ir dziedājusi kopš bērnības un skolas gadiem. Dziedājusi koros - "Ezerzeme", "Saskaņa", Daudavpils korī "Daugava", Balvu rajona skolotāju korī, tagad Baltinavas pagasta korī un baznīcas korī un ansamblī. Kopš 1973.gada Marija ar koriem ir piedalījusies visos Dziesmu svētkos. Marija spēlējusi un dziedājusi arī Andreja Rancāna kapelā "Baltinavas muzikanti", ar kuru daudz koncertējusi pa visu republiku, piedalījusies A.Rancāna audioierakstu veidošanā. Tāpat Marija muzicējusi kopā ar Keišu ģimenes kapelu. Tagad, laika trūkuma dēļ, muzicēt pašai iznāk mazāk
Sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, Marijai Bukšai par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu kultūras vērtību saglabāšanā un Baltinavas novada popularizēšanu tika piešķirta Baltinavas novada goda balva "Baltinavas novada lepnums 2018" un domes Atzinības raksts.Tāpat Marija vairākkārt apbalvota ar Tautas Mākslas centra un Nemateriālā kultūras centra Atzinības rakstiem par tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu (2008, 2013, 2018). 2023.gadā Marija Bukša par ilggadēju, aktīvu un radošu darbu kultūras nozares norisēs, kultūras vērtību un prasmju saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Baltinavas pagastā apbalvota ar Balvu novada Atzinības rakstu.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no M.Bukšas personīgā arhīva: ar Andreju Rancānu un Luciju un Jāzepu Keišiem; Dziesmusvētku gājienā Rīgā; ar Baltinavas kori Secē 2007.gadā

Raksta ID: 601
Atjaunināts: 20 septembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2656
Ievietots:: 17 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 septembris, 2023 by Admin A.
Also listed in
folder Personības -> Tautas muzikanti


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna