Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu Mūzikas skola

Raksta ID: 600
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012

Balvu Mūzikas skola ir dibināta 1959.gadā, kad 25 audzēkņi uzsāka pirmo mācību gadu klavieru, akordeona un pūšaminstrumentu klasēs Balvu Kultūras namā. Tolaik skolā bija tikai divi skolotāji: pianiste Ērika Barkāne un trompetists Staņislavs Kravalis, bet akordeona apmācību un solfedžo uzņēmās pats direktors Ilmārs Sležis. Vēl skola kādu laiku darbojusies Balvu sākumskolas telpās (1964 - 1971), mājā Brīvības ielā 50 (1971 -1992), bet no 1992.gada tā atrodas Partizānu ielā 18.

Pirmais Mūzikas skolas dibinātājs un direktors bija Ilmārs Sležis, no 1997.gada - Egons Salmanis. 

Pirmo skolas absolventu vidū ir Austra Veikšāne - tagadējā Gulbenes mūzikas skolas direktore, Gaida Zāģere (Rakstiņa) un Vija Pleša (Koļcova), kuras arī pašlaik strādā par akordeona spēles un klavierspēles pedagoģēm, Ilga Volkova (Viļuma) - Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

Skolā mācās 229 audzēkņi un strādā 26 pedagogi. Te var apgūt sekojošas izglītības programmas: klavierspēli, vijoļspēli, akordeona spēli, pūšaminstrumentu spēli un sitaminstrumentu spēli. Skolas audzēkņi muzicē klavieru, vijolnieku, akordeonistu, pūtēju, elektroniskās mūzikas ansambļos, pūtēju orķestrī un dzied vokālajos ansambļos. Skolas audzēkņi regulāri piedalās un gūst panākumus dažādos konkursos. Sevišķi panākumi ir pūtēju orķestrim "Balvi", kas tagad ierindojies labāko Latvijas pūtēju orķestru skaitā. Skolas pūtēju orķestris no 2005.gada piedalās Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā, audzēkņi aktīvi muzicē garīgās mūzikas koncertos gan pilsētas, gan rajona baznīcās.

2006.gadā aizsākās skolas organizētie profesionālās kamermūzikas koncerti, kas ļāva audzēkņiem klausīties un vērot profesionālu mākslinieku uzstāšanos. Tā 2006.gadā skolā uzstājās J.Kalnciems (klavieres), D.Krenberga, I.Oša (flauta, klavieres), Antra un Normunds Vīksnes (klavieru duets), metālpūšamo instrumentu kvintets „5 atā”; 2007.gadā – saksofonu kvartets „NEXT”, O.Petrausks, R.Petrausks, R.Zaļupe (klavieres, saksofons, marimba, vibrofons); 2008.gadā – tubu kvartets „Tubalate”, Antra Arnicāne (klavieres), Sergejs Bratusevs (akordeons), klarnešu kvartets „Quattro Differente” u.c.

2006.gadā Balvu Mūzikas skolā tika sarīkots I Latgales pianistu konkursu, kurš nu jau ir noticis četrus gadus pēc kārtas. Pēdējos gados konkursā piedalās tikai Latgales mūzikas skolu audzēkņi.

Līdz 2009.gadam skolu absolvējuši 842 audzēkņi.
Balvu Mūzikas skolai ir filiāle Rugājos


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
 Foto no Balvu Mūzikas skolas arhīva: Skolas pirmais direktors I.Sležis 1990.gadā; skolas pedagogi 2008.gadā; saksofonistu kvartets; tubu un vijolnieku ansambļi
Raksta ID: 600
Atjaunināts: 17 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3038
Ievietots:: 17 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 17 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas Mūzikas un mākslas skola
b Balvu mākslas skola